Pravidka


Toto je kompletní překlad knížečky pravidel sběratelské karetní hry Star Wars. Pokud se v textu najde odkaz na číslo stránky, je tím myšleno číslo stránky v originálním anglickém návodu. Tento text neobsahuje ani popisné obrázky, nicméně jsou zde i překlady popisek jednotlivých obrázků označené třemi hvězdičkami ***.

 

 

 


***(toto jsou popisky obrázku)***

Karty s vysokou rychlostí (S) útočí první, poté útočí pomalejší.

Síla (P) karty určuje počet kostek, kterými házíte při útoku.

Pokud zdraví (H) karty klesne na 0, vyřaďte ji ze hry.

 

JAK SE VYHNOUT ČTENÍ TĚCHTO PRAVIDEL?

 

Pokud jste již dříve hráli několik her na herní podložce, ale nechcete zatím číst žádná další pravidla, zkuste toto:

 

-         Vezměte ostatní karty a přidejte je k těm, se kterými právě hrajete.

-         Odložte stranou žluté Karty mise a červené Karty bitvy.

-         Prohlédněte si zbylé karty a vyberte si ty, se kterými budete hrát. Součet cen karet by měl být 30. (Cena karty je číslo v levém horním rohu.)

-         Hrajte s vybranými kartami proti kartám, které si vybral spoluhráč.

 

Tak můžete hrát libovolný počet her. Pokud se však budete chtít dostat dál, můžete si přečíst tato pravidla a naučit se, jak stavět karty během hry a jak používat Karty mise a Karty bitvy.

 

OBSAH (není, protože jsme nevěděli, jak vyjdou stránky)

 

ÚVOD

Na následujících čtyřech stránkách se dozvíte, jak začít hrát i s jinými kartami, než jaké jste používali na herní podložce. Dozvíte se také, jak stavět karty během hry a jak používat Karty bitev a Karty mise. Tyto čtyři stránky vám spolu s pravidly na herní podložce umožní hrát se všemi kartami sběratelské karetní hry pro dva hráče (Two-Player Trading Card Game).

Zbytek tohoto textu obsahuje úplná pravidla pro sběratelskou karetní hru Star Wars. (Začínají na straně 12.) Tato pravidla vám zodpoví otázky, které mohou vyvstat v průběhu her a také vás mohou naučit používat karty získané v doplňkových balíčcích.

 

Použití schopností Síly (Force)

Na začátku každého kola dříve, než si vezmete kartu, přibudou vám 4 body Síly. Body Síly můžete použít na zaplacení schopností Síly nebo Karet bitvy. (O Kartách bitvy se dozvíte později.) Mnoho Charakterů má schopnosti Síly. Ty můžete použít tak, že zaplatíte body Síly. Obecně platí, že kdykoli chcete použít schopnost Síly Charakteru, můžete tak udělat, ale pouze jednou za kolo.

Častá schopnost Síly je Evade. Vždy, když Charakter má být zraněn, můžete zaplatit body Síly a jednou preventovat jeho zranění. Například, „Pay 2 Force – Evade 2“ znamená, že můžete zaplatit dva body Síly když je postava zraněna. Pokud zaplatíte, preventujete 2 zranění. Avšak nemůžete zaplatit 4 body Síly, abyste preventovali 4 zranění, protože vždy když postava zraněna, můžete tuto schopnost použít pouze jednou.

 

Pokročilé rozestavení

Obecný princip rozestavení je v tom, že hráči se při vykládání karet střídají tak dlouho, dokud nemají oba v bitvě karty v ceně 30 bodů. Postup je následující:

 

-         Na začátku hry oba hráči zamíchají své balíčky a vezmou si do ruky 7 karet. Zbylé karty odloží stranou. Ponechejte si místo na vyřazené karty. Pokud nejste spokojeni s kartami, které jste si do začátku vzali, můžete vyřadit ze hry libovolné množství červených Karet bitvy (Battle) a žlutých Karet mise (Mission) z ruky. Poté znovu doberte do sedmi karet. Tuto výměnu mohou hráči provést pouze jednou!

-         Hráč za Temnou Stranu (Dark Side) si vybere kartu Vesmíru (Space), Země (Ground) nebo Charakter (nikoli Kartu bitvy nebo Kartu mise) a pošle ji do bitvy. Poté hráč za Světlou Stranu (Light Side) posílá karty do bitvy po jedné, tak dlouho, dokud jejich celková cena nepřesáhne cenu Temné Strany.

Příklad: Hráč za Temnou Stranu začíná a pošle do bitvy kartu s cenou 7. Hráč za Světlou Stranu musí přesáhnout 7. Pošle tedy do bitvy kartu s cenou 4 a poté kartu s cenou 5, dohromady za 9 bodů. Na řadě je znovu Temná Strana. Musí do bitvy poslat karty s celkovou cenou aspoň 3, aby celkový součet přesáhl 9.

-         Pokaždé, když pošlete kartu do bitvy, vezměte si za ni kartu z balíčku. (Tato možnost již v dalších částech hry není.)

-         Co dělat, pokud nemůžete nebo nechcete poslat do bitvy karty v ceně přesně 30 bodů? Nesmíte přesáhnout 30 bodů, ale za zbytek bodů můžete rozestavět jednu kartu. To uděláte tak, že ukážete kartu protihráči a položíte ji před sebe lícem dolů. Pomocí stavebních žetonů označte, kolik stavebních bodů jste použili a vezměte si kartu z balíčku. (Kartu můžete nasadit nebo ji splnit při kroku stavby – o tom se dočtete dál.)

Příklad: Světlá Strana má v bitvě zatím 27 bodů a chce radši začít stavět 5bodovou kartu místo vyložení 3bodové. Ukáže tedy 5bodovou kartu protihráči, položí ji před sebe lícem dolů a dá na ni 3 stavební žetony. Později může přidat na kartu další 2 stavební žetony a nasadit ji.

 

Přidávání jednotek do bitvy

 

V této části se dozvíte, jak hrát s kartami Vesmíru (Space), Země (Ground) a Charakterů během hry. V každém kole před bitvou mají hráči krok stavby. Během tohoto kroku získáváte stavební body a můžete je použít na zahrání karet z ruky („postavíte“ je). Postup je následující:

 

-         Hod na stavební body: Hráč za Světlou Stranu hodí jednou kostkou. Oba hráči získají tolik stavebních bodů, kolik padlo na kostce plus 1 bod navíc, pokud mají aspoň jednu kartu ve všech třech arénách. Hráči mohou získat 1 až 7 bodů.

-         Stavba karet: Hráč za Temnou Stranu použije všechny své stavební body jako první, hráč za Světlou Stranu jako druhý. Při svém kole můžete vybrat kartu z ruky, vynést ji před sebe lícem dolů a zaplatit za ni stavební body. Pokud zaplatíte plnou cenu karty, otočte ji lícem nahoru a položte do patřičné arény. Pokud nezaplatíte plnou cenu karty, ponechte ji lícem dolů a položte na ni tolik stavebních žetonů, kolik jste za ni zaplatili. Neutracené body budou ztraceny.

Příklad: Hráč za Temnou Stranu má 5 bodů. Rozhodne se postavit kartu s cenou 3. Poté utratí 1 bod jako poslední zbývající stavební žeton na kartu, kterou začal stavět v minulém kole. Zbývá mu 1 bod, proto začne stavět další kartu, lícem dolů. Na konci má 2 karty s plným počtem stavebních žetonů (otočí je lícem nahoru a přesune do příslušných arén).

-         Stažení jednotek: Pokud se vám nelíbí vaše šance v některé aréně, můžete z této arény stáhnout vaše jednotky, takže v příštím kole na ně nebude možné útočit. (Stažené jednotky také nemohou útočit.) Hráč za Temnou Stranu je na řadě první, druhý je hráč za Světlou Stranu. Pro stažení jednoduše vyberte libovolné množství jednotek v bitvě, tapněte je a přesuňte do stavební zóny. Stáhnout můžete pouze odtapnuté jednotky. Zpět do arén můžete jednotky vrátit v průběhu příštího kroku stavby.

 

Karty mise

Tyto karty se staví stejně jako karty Vesmíru, Země nebo Charaktery. Ve chvíli, kdy máte na Kartě mise dostatek stavebních žetonů, můžete Misi splnit – provést co je napsáno na kartě o vyřadit ji ze hry.

 

Karty bitvy

Tyto karty můžete hrát téměř kdykoli během bitvy. Když chcete zahrát Kartu bitvy, zaplate tolik Síly, kolik je napsáno v textovém poli karty (pokud ji má). Pak proveďte to co je na kartě napsáno a vyřaďte ji ze hry. Pokud chtějí zahrát Kartu bitvy oba hráči ve stejnou chvíli, je první na řadě Temná Strana.

 

SHRNUTÍ PRŮBĚHU B̎NÉHO KOLA

 1. Přípravná fáze (Ready phase)
  1. Odtapnutí (Untap): Oba hráči otočí všechny jednotky svisle.
  2. Získání Síly (Gain Force): Oby hráči získají 4 body Síly.
  3. Líznutí (Draw): Oba hráči si líznou kartu.
 2. Příkazová fáze (Command phase)
  1. Krok „Počátek příkazů“ (command starts)
  2. Krok „Hod na stavební body“ (roll for build points): Hráč za Světlou Stranu hodí na stavební body.
  3. Krok stavby Temné Strany: Temná Strana použije své stavební body.
  4. Krok stavby Světlé Strany: Světlá Strana použije své stavební body.
  5. Krok stažení Temné Strany: Temná Strana stáhne jednotky.
  6. Krok stažení Světlé Strany: Světlá Strana stáhne jednotky.
 3. Bitevní fáze (Battle phase)
  1. Vesmírná bitva:

I.                    Tapněte útočící jednotku – otočte ji vodorovně.

II.                 Hoďte tolika kostkami, kolik je síla útočící jednotky.

III.               Za každou 4, 5 nebo 6 které padly způsobíte 1 bod poškození.

IV.              Útok další Vesmírné jednotky (druhá nejrychlejší).

V.                 Když jsou všechny jednotky tapnuté, přesuňte se do Pozemní arény.

  1. Pozemní bitva: Postup je stejný jako ve Vesmírné bitvě.
  2. Bitva Charakterů: Postup je stejný jako ve Vesmírné bitvě, pouze na konci se přesuňte nahoru k Bodu 1 (Přípravná fáze).

SMĚLE VPŘED A HRAJTE!

 

Používání těchto pravidel

Nyní můžete hrát se všemi kartami sběratelské karetní hry pro dva hráče (Two-Player Trading Card Game). Až budete připraveni přidat nějaké karty z doplňkových balíčků sběratelské karetní hra Star Wars přečtěte si i další pravidla v tomto textu.

            První část pravidel (stránky 12 – 41) vás naučí víc o principech této hry. Zvláštní pozornost věnujte pravidlům označeným **.

            Druhá část (stránky 42 – 58) je slovníček, ve kterém si můžete vyhledat slova, o kterých se chcete dozvědět více. (Jsou v abecedním pořadí.) Takto se běžně používají pravidla.

            Pokud nemůžete najít odpověď na určitou otázku, kterou hledáte, zavolejte nám na číslo 02-819-300-96. My vám odpovíme.

 

ČÁST 1. ZÁKLADY

Tato část zahrnuje popis vybavení potřebného ke hře, cíl hry, popis začátku hry, termíny a symboly užívané ve hře, obecná pravidla, části karet, typy karet a herní zóny.

 

Vybavení

Potřebujete 2 herní balíčky, kostky a herní podložku, kterou najdete v krabici. Pro udržení přehledu o stavu Síly a poškození jednotek hry použijte přibalené žetony.

 

**Pravidla tvorby balíčku

Při tvorbě vlastního balíčku musíte dodržet následující pravidla.

 

-         Balíček musí obsahovat aspoň 60 karet.

-         Balíček nesmí obsahovat více, než 4 karty se stejným názvem a stejné verze.

-         Balíček nemůže obsahovat karty Temné i Světlé Strany najednou. Jakýkoli balíček může obsahovat neutrální karty.

-         Balíček musí obsahovat aspoň 12 Vesmírných jednotek, 12 Pozemních jednotek a 12 Charakterů.

-         Balíček nemůže obsahovat více, než dvakrát tolik jednotek jednoho druhu, než ostatních jednotek.

Příklad: Nemůžete mít v balíčku najednou 12 Vesmírných jednotek a 25 Pozemních jednotek, protože 25 je dvakrát více, než 12. Maximální počet Pozemních jednotek je v tomto případě 24.

 

Cíl hry

Pokud na konci každého kola ovládáte aspoň 2 arény ze 3, vyhráváte! Arénu ovládáte, pokud máte v aréně jednu nebo víc vlastních jednotek a protihráč nemá v aréně žádnou.

 

Začátek hry

 1. Zamíchejte balíček a vezměte si 7 karet.
 2. Oba hráči postupně rozestaví karty (Popis jak rozestavit najdete na straně 26.)
 3. Začátek prvního kola. Oba hráči dostanou 4 body Síly a vezmou si kartu.
 4. Hráč za Temnou Stranu začíná prvním normálním krokem stavby a potom hra pokračuje podle normálního průběhu. (Průběh normálního kola viz str. 26.)

Pokud na konci kola hráč ovládá 2 nebo víc arén, vyhrává!

 

Špatné karty do začátku?

Pokud vám nevyhovují karty které jste si na začátku vzali, můžete odhodit libovolný počet Karet mise a Karet bitvy a vzít si místo nich nové. To je označováno jako vzít si mulligan. Temná strana si bere mulligan jako první (pokud chce), Světlá Strana má možnost jako druhá. Hráč si může vzít mulligan pouze jednou.

 

Základní termíny a symboly

aréna: Tři arény – Vesmír, Země a Charakter – jsou místa, kam se posílají jednotky do boje. Pokud ovládáte 2 a více arén na konci kola, vyhráváte hru. Arénu ovládáte, pokud máte v aréně jednu nebo víc vlastních jednotek a protihráč nemá v aréně žádnou.

Síla: Na začátku každého kola dříve, než si vezmete kartu, získáte 4 body Síly. Body síly můžete použít k zahrání Karet bitvy, k použití schopností Síly a k dražení licitovaných karet (viz str.31 a 38).

tapnutí/odtapnutí: Jednotku tapnete tak, že ji otočíte vodorovně (je jedno na kterou stranu). Odtapnete ji tak, že ji otočíte svisle. Tapněte jednotku, které útočí nebo se stahuje. Některé jednotky mají schopnosti vyžadující jejich tapnutí pro použití těchto schopností. Na začátku každého kola oba hráči odtapnou všechny své jednotky.

*: Tento symbol znamená „tapni tuto jednotku.“ Obvykle je následován efektem, který je způsoben tapnutím karty.

jednotka: Jsou 3 druhy jednotek: Vesmírné jednotky, Pozemní jednotky a Charaktery. Karty mise a Karty bitvy nejsou jednotky.

": Tento symbol se vyskytuje u aktivovaných schopností. Odděluje cenu za použití schopnosti od efektu který tato schopnost umožňuje. Například schopnost může být zapsána „ " Draw a card.“ To znamená, že můžete tapnout tuto kartu a vzít si kartu z balíčku.

˜/è/ê: Tyto drobné značky jsou v pravém dolním rohu každé karty. Označují vzácnost jednotlivých karet. Kroužek (˜) označuje běžnou kartu, diamant (è) označuje neobvyklé karty a hvězdička (ê) označuje vzácné karty. Tyto symboly vám pomohou při výměně karet s přáteli.

 

Tři obecná pravidla

Je několik věcí, které ve sběratelské karetní hře Star Wars platí vždy, pokud není na kartě napsáno jinak.

 

 1. Při stejném výsledku Temná Strana vždy vyhraje. Pokud chtějí oba hráči dělat něco ve stejnou chvíli (např. útočit, když 2 nebo víc jednotek má stejnou rychlost), Temná Strana hraje vždy první.
 2. Pokud si pravidla a text na kartě odporují, přednost má karta. (Karta má přednost jen v této konkrétní situaci.) Například pravidla říkají, že jednotky mohou útočit pouze na protivníkovy jednotky ve stejné aréně. Můžete však postavit jednotku s textem „Bombard 2“ (Tato jednotka může útočit na jednotky v Pozemní aréně, místo na jednotky ve Vesmírné aréně. Pro takový útok má sílu X plus další efekty.) Schopnost této jednotky převažuje pravidla.
 3. Jestliže text karty nebo efektu říká, že se něco může stát a jiná karta říká, že se to stát nemůže, převahu má karta, která říká že se to stát nemůže. Například jedna Pozemní jednotka může mít text „Tato jednotka může útočit na jednotky ve Vesmírné aréně“ zatímco jiná karta ve hře má text „Pozemní jednotky nemohou útočit na Vesmírné jednotky.“ V tomto případě má převahu schopnost druhé karty. Toto platí pouze, pokud si odporují dvě karty, nikoli pokud si odporují karta a pravidla.

 

Části karty sběratelské karetní hry Star Wars

cena karty: Všechny karty Vesmíru, Země a Charakterů mají v levém horním rohu číslo. To je jejich cena – tolik stavebních žetonů musíte na kartu položit, než ji můžete nasadit. Karty mise mají cenu karty také, v pravém horním rohu. Karty bitvy cenu karty nemají.

ikonka strany: Karty mohou být buď na Světlé Straně, na Temné Straně nebo neutrální. Karty Temné Strany mají v pravém horním rohu (Karty mise a Karty bitvy v levém horním rohu) ikonku Temné Strany. Karty Světlé Strany mají ikonku Světlé Strany a neutrální karty mají neutrální ikonku. Balíček nemůže obsahovat zároveň karty Temné Strany a Světlé Strany. Neutrální karty může obsahovat jakýkoli balíček.

název karty: Název karty se nachází v proužku nahoře na kartě. Pokud je název karty napsán v textovém poli, vztahuje se pouze k této kartě, nikoli k dalším kartám se stejným názvem. Dvě karty mají stejný název, pokud je anglická verze jejich názvů totožná.

typ a podtyp karty: Řádek pod názvem karty se nazývá typový řádek – určuje typ karty. První slovo označuje typ karty: Vesmír, Země, Charakter, Mise nebo Bitva. Karty Vesmíru, Země a Charakterů se souhrnně nazývají jednotky. Mnoho karet má také podtypy. Podtypy karet jsou slova za první slovem v typovém řádku. Typ a podtypy karty jsou odděleny pomlčkou.

rychlost: Každá jednotka má rychlost (S). Rychlost se nachází nalevo ve střední části karty, nad silou a zdravím. Rychlost jednotky určuje, kdy jednotka útočí. Ve stejné aréně útočí jednotky s vyšší rychlostí dříve, než jednotky s nižší rychlostí. Při stejné rychlosti útočí dříve Temná Strana.

síla: Každá jednotka má sílu (P). Síla se nachází vlevo ve střední části karty, mezi rychlostí a zdravím. Když jednotka útočí, házíte na zásahy tolika kostkami, kolik je síla jednotky.

zdraví: Každá jednotka má zdraví (H). Zdraví se nachází vlevo ve střední části karty, pod rychlostí a silou. Zdraví jednotky určuje, kolikrát musí být jednotka zasažena aby byla vyřazena ze hry.

textové pole: Textové pole obsahuje text popisující co karta dělá. Může také obsahovat popis schopnosti kurzívou (v závorkách) a kurzívou psanou poznámku.

cena Síly: Karty bitvy mají místo ceny karty cenu Síly (pokud ji mají). Cena Síly je v textovém poli karty.

písmeno verze: Pokud má karta Vesmíru, Země nebo Charakteru písmeno na pravém okraji textového pole, je tato jednotka unikátní a platí pro ni zvláštní pravidla. Písmeno označuje o jakou verzi karty se jedná.

symbol sady: Každá karta má na levém okraji textového pole symbol sady. Ten označuje z jaké sady sběratelské karetní hry Star Wars karta pochází.

sběratelské číslo: Karty mají v pravém dolním rohu sběratelské číslo. Tvoří ho dvě čísla oddělená lomítkem. První číslo je pořadí karty v sadě. Druhé je počet karet v sadě.

symbol vzácnosti: Karty mají v pravém dolním rohu, vedle sběratelského čísla, symbol vzácnosti. Kroužek (˜) označuje běžnou kartu. Diamant (è) označuje neobvyklou kartu. Hvězdička (ê) označuje vzácnou kartu.

 

Typy karet

Ve sběratelská karetní hře Star Wars je 5 typů karet.

 

Karty mise

Karty mise představují události, které se stanou ve světě Star Wars. Mají žlutý okraj. Můžete je stavět stejně jako karty Vesmíru, Země nebo Charakterů při kroku stavby. Ve chvíli, kdy máte na Kartě mise dostatečné množství stavebních žetonů, můžete Misi splnit – otočte ji lícem nahoru a proveďte to, co je na kartě napsáno. Poté, co tak učiníte, ji vyřaďte ze hry.

 

Karty bitvy

Karty bitvy představují akce a taktiku v průběhu bitvy. Mají červený okraj. Některé Karty bitvy mohou pomoci vašim jednotkám, jiné mohou poškodit protihráčovy jednotky. Karty bitvy nemají cenu karty. Některé místo ní mají cenu Síly. Můžete je zahrát pouze v průběhu bitvy. Více informací o hraní Karet bitvy naleznete na straně 31.

 

Karty jednotek: Vesmír, Země a Charakter

Ve hře jsou tři typy jednotek: Vesmírné jednotky, Pozemní jednotky a Charaktery. Aby se jednotka mohla účastnit bitvy, musíte ji nejprve postavit tak, že na ni položíte tolik stavebních žetonů, kolik je její cena. Poté ji můžete nasadit do bitvy.

Jednotky mohou být unikátní. Zvláštní pravidla pro unikátní jednotky naleznete na straně 37.

 

Vesmírné jednotky: Tyto karty představují vesmírné lodě všeho druhu. Všechny Vesmírné jednotky mají modrý okraj. Vesmírné jednotky bojují ve Vesmírné aréně.

 

Pozemní jednotky: Tyto jednotky představují pěchotu a vozidla. Všechny Pozemní jednotky mají zelený okraj. Pozemní jednotky bojují v Pozemní aréně.

 

Charaktery: Tyto karty představují postavy ze světa Star Wars. Všechny Charaktery mají fialový okraj. Všechny Charaktery bojují v aréně Charakterů.

 

Herní zóny

Sběratelská karetní hra Star Wars má 5 herních zón.

***(toto jsou popisky obrázku)***

Ruka

Bitevní zóna

Balíček

Vyřazené karty

Stavební zóna

 

Balíček

Oba hráči začínají hru s vlastním balíčkem karet. V průběhu hry nesmí hráči nahlížet do žádného balíčku, ani měnit pořadí karet v balíčku. Na počátku hry oba hráči zamíchají své balíčky a položí je před sebe lícem dolů.

            Balíčky musí být sestaveny podle pravidel napsaných na straně 12.

 

Ruka

V ruce máte karty, které jste si vzali, ale zatím jste je nezahráli, ani nezačali stavět. Samozřejmě se můžete dívat do karet ve vaší ruce, ale nesmíte nahlížet do karet v ruce protihráče. Počet karet v ruce není nijak omezen.

            Na počátku hry si z vrchu balíčku vezmou oba hráči 7 karet – to jsou vaše karty do začátku. Pokud vám karty do začátku nevyhovují, můžete si jednou vzít mulligan. Jak si vzít mulligan je popsáno na straně 13.

 

Stavební zóna

Ve stavební zóně stavíte (lícem dolů) své jednotky a Karty mise. Pokud kartu nasadíte, přesuňte ji do příslušné arény. Pokud splníte Misi, dejte ji mezi vaše Vyřazené karty. Pokud stáhnete jednotku, vrate ji do stavební zóny (lícem nahoru). Jednotky ve stavební zóně nemohou útočit, ani na ně nemůže být útočeno. V této zóně nemůže být většina schopností jednotek použita. (Výjimkou jsou schopnosti umožňující preventovat poškození – viz str.32.) Stahující se jednotka, která je právě poškozena takové poškození nemůže preventovat.

 

Bitevní zóna

V bitevní zóně bojují vaše jednotky s jednotkami protihráče. Dělí se na Vesmírnou arénu, Pozemní arénu a arénu Charakterů. Jednotky mohou útočit pouze na protihráčovy jednotky ve stejné aréně. Počet jednotek v jednotlivých arénách není omezen.

            Pro hráče za Temnou Stranu je Vesmírná aréna nalevo, Pozemní aréna uprostřed a aréna Charakterů napravo. Pro hráče za Světlou Stranu jsou Vesmírná aréna a aréna Charakterů na opačné straně.

            Pokud je jednotka nasazena, přesune se do patřičné arény. Pokud se jednotka stahuje, přesune se zpět do stavební zóny.

 

Vyřazené karty

Vyřazené karty se dávají na jednu hromádku karet, otočených lícem nahoru, vedle hracího balíčku. Kterýkoli hráč si může kdykoli prohlédnout všechny vyřazené karty. Vyřazené karty nemají žádný vliv na hru.

            Pokud má na sobě některá vaše jednotka tolik žetonů poškození, kolik je její zdraví, položte ji mezi vyřazené karty. Také pokud splníte Misi a provedete pokyny napsané na kartě, vyřaďte poté tuto kartu ze hry. Karty a schopnosti také mohou způsobit vyřazení karet v jiných zónách ze hry.

 

ČÁST 2: STAVBA, STAŽENÍ A ÚTOK

Tato část zahrnuje popis stavby karet ve stavební zóně, způsoby útoku na protihráčovy karty a způsoby stahování jednotek.

 

Stavba karet

Pokud chcete přidat do bitvy Vesmírnou jednotku, Pozemní jednotku nebo Charakter, či pokud chcete použít efekt Karty mise, musíte je nejprve postavit. Chcete-li postavit kartu, je třeba zaplatit za ni stavební body v průběhu kroku stavby při vaší příkazové fázi (viz str.28). Zde je postup jak stavět kartu:

 

 1. Pokud během kroku stavby máte aspoň 1 stavební bod, můžete vynést kartu jednotky nebo Kartu mise z ruky a položit ji před sebe lícem dolů.
 2. Zaplate libovolné množství stavebních bodů z těch, které máte v tomto kole k dispozici a položte na kartu lícem dolů stejný počet stavebních žetonů. Na kartu lícem dolů musíte položit aspoň 1 stavební žeton.
 3. Pokud je na kartě lícem dolů méně stavebních žetonů, než je její cena, zůstane otočena lícem dolů. Je rozestavěna. Další stavební body můžete zaplatit a další stavební žetony přidat v příštím nebo v libovolném pozdějším kroku stavby. Kdykoli se můžete podívat na rozestavěné karty. Vᚠprotihráč nesmí do vašich karet otočených lícem dolů nahlížet.

 

Poznámka: Na kartu můžete položit více stavebních žetonů, než je její cena. To umožňuje „blafovat“ aby si protihráč myslel, že stavíte dražší kartu.

 

 1. Pokud je na kartě lícem dolů tolik stavebních žetonů, kolik je její cena nebo víc, můžete během kroku stavby jednotku nasadit nebo splnit Misi. Otočíte ji lícem nahoru (aby bylo vidět, že je na ní dostatek stavebních žetonů). Poté stavební žetony odstraňte.

 

Poznámka: Nasadit jednotku nebo splnit Misi není povinné. Můžete ji ponechat lícem dolů, tak dlouho, jak uznáte z vhodné.

 

5.      Pokud nasadíte jednotku, přesuňte ji do odpovídající arény. Pokud splníte Misi, proveďte, co je napsáno na kartě a položte ji mezi vyřazené karty.

 

Stažení jednotek

Během kroku stažení můžete stáhnout libovolné množství odtapnutých jednotek tak, že je tapnete a přesunete do stavební zóny. Tam zůstávají lícem nahoru. Jednotky ve stavební zóně nemohou útočit a nemůže na ně být útočeno. Ignorujte všechny schopnosti stažených jednotek (výjimkou jsou schopnosti preventující poškození – viz str.32).

            V dalším kroku stavby můžete vybrat libovolné stažené jednotky a poslat je znovu do bitvy.

 

Proč se stáhnout?

Řekněme, ze máte ve Vesmírné aréně vynikající jednotku, ale protihráč má totální přesilu – 5 Vesmírných jednotek v bitvě. Obáváte se, že budete zničeni. Můžete vaši jednotku stáhnout a počkat, dokud nepostavíte více Vesmírných jednotek. Poté můžete poslat všechny Vesmírné jednotky znovu do bitvy a mít možnost v bitvě uspět.

            Při stahování však buďte opatrní! Mohli byste nechtěně nechat protihráče vyhrát tak, že by ovládl 2 arény.

 

Útok

Během bitevní fáze probíhá Vesmírná bitva, poté Pozemní bitva a poté bitva Charakterů. Jednotky útočí v pořadí určeném jejich rychlostí, od nejrychlejší po nejpomalejší. (Jednotka může útočit pouze, pokud je odtapnutá.) Pokud je některá vaše odtapnutá jednotka připravena útočit, postupujte následovně:

 

 1. Rozhodněte, zda bude jednotka útočit či nikoli. (Pravděpodobně ano.) Pokud ne, tapněte danou jednotku a tím její akce končí. Pokud chcete jednotkou útočit, pokračujte dalším krokem. Pokud schopnost karty zabraňuje jednotce útočit nebo pokud není žádná jednotka na kterou můžete útočit, nemůžete s touto jednotkou zaútočit.

Poznámka: Některé jednotky mají schopnosti s textem „play only when this unit would attack.“ Rozhodněte, zda chcete použít její schopnost. Pokud ano, zaplate cenu (obvykle tapnutí nebo stažení jednotky) a proveďte efekt schopnosti. Nemůžete použít podobnou schopnost a zároveň s jednotkou útočit. Můžete buď útočit, nebo použít schopnost.

 

 1. Aby mohla jednotka zaútočit, je třeba nejprve vybrat jako cíl útoku protihráčovu jednotku. Tato jednotka musí být ve stejné aréně. Poté tapněte útočící jednotku. Od této chvíle je, až do konce útoku, tato karta útočící jednotka. Protihráčova karta je od této chvíle, až do konce útoku, bránící jednotka. Poté nastává možnost reakce (viz str.33).
 2. Hoďte tolika kostkami, kolik je síla jednotky. (Pokud byla jednotka vyřazena z bitvy, anebo má sílu 0, neházejte.) Poté nastává možnost reakce k zahrání karet nebo schopností způsobujících opakování hodu. Čísla 1, 2 nebo 3 znamenají že jste minuli. Čísla 4, 5 nebo 6 znamenají 1 zásah.

Poznámka: Pokud se po hodu kostkami změní síla jednotky, nemá tato změna vliv na počet hozených zásahů. Pokud se protivník po hodu stáhne, zásahy platí a bude poškozen. Stažení nepreventuje poškození.

Poznámka: Pokud omylem hodíte jiným počtem kostek, než můžete nebo pokud je výsledek hodu z nějakého důvodu nejasný, hoďte znovu správným počtem kostek.

 1. Každý zásah způsobí bránící jednotce 1 bod poškození. Dříve, než se tak stane, však nastane možnost reakce k zahrání karet nebo schopností které mohou preventovat poškození. Poté dejte na bránící jednotku 1 žeton poškození za každý nepreventovaný zásah.
 2. Konec útoku. Nastává další možnost reakce před dalším útokem.
 3. Vyberte odtapnutou jednotku s nejvyšší rychlostí. Pokud byla jednotka odtapnuta kartou nebo schopností, může znovu útočit. Pokud v aréně není žádná odtapnutá jednotka, přejděte k další bitvě (nebo ke konci kola, pokud již zaútočil poslední Charakter).

 

Postup útoku

 1. Rozhodněte, zda bude jednotka útočit či nikoli.
 2. Tapněte jednotku.
 3. Pokud jednotka útočí zvolte jednotku protihráče.
 4. Nastává možnost reakce.
 5. Hoďte tolika kostkami, kolik je síla útočící jednotky.
 6. Nastává možnost reakce k opakování hodu.
 7. Určete počet zásahů.

1, 2, 3 = mimo 4, 5, 6 = 1 zásah

 1. Nastává možnost reakce k preventování zásahů.
 2. Za každý zásah dejte na bránící jednotku 1 žeton poškození.
 3. Konec útoku.
 4. Nastává možnost reakce.

 

ČÁST 3: STRUKTURA KOLA

 

Na počátku hry se hráči musí dohodnout, kdo bude hrát za Světlou Stranu a kdo za Temnou Stranu (pokud je třeba, hoďte kostkou). Poté hráči začnou rozestavovat karty. Po rozestavení začínají běžná kola. Každé kolo má tři fáze: přípravnou, příkazovou a bitevní. Na rozdíl od mnoha jiných karetních her, mohou v průběhu každého kola sběratelské karetní hry Star Wars provádět akce oba hráči.

 

Rozestavení

„Rozestavení“ je proces, kterým hráči projdou před začátkem prvního kola. Rozestavení postupuje v následujících krocích:

 

 1. Oba hráči zamíchají své balíčky a vezmou si 7 karet. Hráči si mohou jednou vzít mulligan. Hráč, který si vezme mulligan, vybere libovolné množství Karet mise a Karet bitvy a vyřadí je ze hry. Poté si vezme tolik karet, kolik jich vyřadil (takže má znovu 7 karet).
 2. Hráč za Temnou Stranu vezme jednotku z ruky a pošle ji do bitvy. Poté si místo ní vezme kartu z balíčku. (Schopnosti jednotek v průběhu rozestavení ignorujte.)

Poznámka: Na straně 38 naleznete popis toho co se stane, pokud během rozestavení pošlete do bitvy unikátní jednotku.

 

3.      Poté hráč za Světlou Stranu posílá jednotky do bitvy tak dlouho, dokud jejich cena nepřesáhne celkovou cenu jednotek na Temné Straně. Za každou jednotku kterou zahraje si okamžitě vezme kartu z balíčku.

 1. Poté hráč za Temnou Stranu posílá jednotky do bitvy tak dlouho, dokud jejich cena nepřesáhne celkovou cenu jednotek na Světlé Straně. Za každou jednotku kterou zahraje si okamžitě vezme kartu z balíčku.
 2. Kroky 3 a 4 opakujte tak dlouho, dokud cena karet jedné strany nedosáhne 30 bodů (věnujte však pozornost kroku 7).
 3. Poté i druhý hráč dosáhne ceny 30 bodů (věnujte však pozornost kroku 7).
 4. Pokud hráč nemůže nebo si nepřeje dosáhnout přesně 30 bodů (například protože nemůže vynést jednotku do bitvy, aniž by přesáhl 30 bodů), může začít stavět kartu za zbylé body. Hráč ukáže kartu protihráči, poté ji položí do stavební zóny lícem dolů a položí na ni tolik stavebních žetonů, kolik mu zbývá bodů.

 

Pokud jsou předešlé kroky hotové, začínají běžná kola přípravnou fází v prvním kole.

 

Přípravná fáze

Přípravná fáze se dělí na 3 kroky. Oba hráči společně provádí jednotlivé kroky. Během této fáze nelze hrát karty a používat schopnosti.

 

 1. Odtapnutí: Oba hráči odtapnou všechny jednotky v bitvě a všechny stažené jednotky.
 2. Získání Síly: Oba hráči přidají ke své celkové Síle 4 body Síly.
 3. Líznutí: Oba hráči si líznou kartu.

 

Pokud jsou předešlé kroky hotové, začíná příkazová fáze.

 

Příkazová fáze

Během příkazové fáze hráči staví karty, stahují jednotky a řeší dávky. Každá příkazová fáze se dělí na 6 kroků:

 

 1. Počátek příkazů: V tomto kroku se řeší schopnosti spouštěné „when the command phase starts.“
 2. Hod na stavební body: Hráč za Světlou Stranu hodí kostkou. Poté mohou hráči zahrát karty a použít schopnosti s textem „play only after the roll for build points is made.“ Hráči získají tolik stavebních bodů, kolik padlo v tomto kole na kostce (po uplatnění možných změn). Hráč získá 1 stavební bod navíc pokud má v každé aréně aspoň jednu jednotku.
 3. Stavba Temné Strany: V průběhu tohoto kroku staví hráč za Temnou Stranu jednotky a Karty mise, nasazuje jednotky a plní Mise. Hráč může také poslat stažené jednotky zpět do bitvy, upravit karty v dávce a hrát karty či používat schopnosti s textem „play only during your build step.“
 4. Stavba Světlé Strany: V průběhu tohoto kroku staví hráč za Světlou Stranu jednotky a Karty mise, nasazuje jednotky a plní Mise. Hráč může také poslat stažené jednotky zpět do bitvy, upravit karty v dávce a hrát karty či používat schopnosti s textem „play only during your build step.“
 5. Stažení Temné Strany: Temná Strana může tapnout libovolné množství odtapnutých jednotek a stáhnout je z bitvy. Stažené jednotky nemohou útočit a nelze útočit na ně. Schopnosti stažených jednotek ignorujte (výjimkou jsou schopnosti které preventují poškození – viz str. 32).
 6. Stažení Světlé Strany: Světlá Strana může tapnout libovolné množství odtapnutých jednotek a stáhnout je z bitvy. Stažené jednotky nemohou útočit a nelze útočit na ně. Schopnosti stažených jednotek ignorujte (výjimkou jsou schopnosti které preventují poškození – viz str. 32).

 

Pokud jsou předešlé kroky hotové, začíná bitevní fáze.

 

Bitevní fáze

Bitevní fáze se dělí na Vesmírnou bitvu, Pozemní bitvu a bitvu Charakterů. Útoky jednotek jsou popsané na straně 24. Hráči také mohou kdykoli v průběhu této fáze hrát Karty bitvy a používat schopnosti. Pravidla hraní Karet bitvy a používání schopností se dočtete na straně 31.

 

 1. Vesmírná bitva: V průběhu tohoto kroku útočí Vesmírné jednotky na Vesmírné jednotky protihráče. Před útokem jednotky nastává možnost reakce. (Více se o možnosti reakce dozvíte na str. 33.) Poté jednotky útočí postupně podle rychlosti od nejrychlejší, po nejpomalejší. Pokud mají dvě hráčovy jednotky stejnou rychlost, hráč může určit, v jakém pořadí tyto jednotky zaútočí (při shodě rychlostí na obou stranách, útočí první Temná Strana). Pokud ve Vesmírné aréně již nejsou odtapnuté jednotky, končí Vesmírná bitva a začíná Pozemní bitva.
 2. Pozemní bitva: V průběhu tohoto kroku útočí Vesmírné jednotky na Vesmírné jednotky protihráče. Před útokem jednotky nastává možnost reakce. (Více se o možnosti reakce dozvíte na str. 33.) Poté jednotky útočí postupně podle rychlosti od nejrychlejší, po nejpomalejší. Pokud mají dvě hráčovy jednotky stejnou rychlost, hráč může určit, v jakém pořadí tyto jednotky zaútočí (při shodě rychlostí na obou stranách, útočí první Temná Strana). Pokud v Pozemní aréně již nejsou odtapnuté jednotky, končí Pozemní bitva a začíná bitva Charakterů.
 3. Bitva Charakterů: V průběhu tohoto kroku útočí Vesmírné jednotky na Vesmírné jednotky protihráče. Před útokem jednotky nastává možnost reakce. (Více se o možnosti reakce dozvíte na str. 33.) Poté jednotky útočí postupně podle rychlosti od nejrychlejší, po nejpomalejší. Pokud mají dvě hráčovy jednotky stejnou rychlost, hráč může určit, v jakém pořadí tyto jednotky zaútočí (při shodě rychlostí na obou stranách, útočí první Temná Strana). Pokud v aréně již nejsou odtapnuté Charaktery, končí bitevní fáze.

Poznámka: Nezapomeňte, že při útoku je třeba tapnout útočící jednotku. V průběhu Pozemní bitvy již nemohou Vesmírné jednotky útočit. Ani v případě, kdyby byla Vesmírná jednotka jakýmkoli způsobem odtapnuta. Totéž platí pro Pozemní jednotky v průběhu bitvy Charakterů.

 

Konec kola

Po skončení bitevní fáze, končí kolo. Na konci kola zkontrolujte, zda některý hráč neovládá 2 nebo více arén. Pokud ano, tento hráč vyhrává a hra končí. Pokud ne, začíná nové kolo.

 

Úplné shrnutí průběhu kola

 1. Přípravná fáze
  1. Krok Odtapnutí
  2. Krok Získání Síly
  3. Krok Líznutí karty
 2. Příkazová fáze
  1. Krok „Počátek příkazů“
  2. Krok „Hod na stavební body“
  3. Krok stavby Temné Strany
  4. Krok stavby Světlé Strany
  5. Krok stažení Temné Strany
  6. Krok stažení Světlé Strany
 3. Bitevní fáze
  1. Vesmírná bitva
  2. Pozemní bitva
  3. Bitva Charakterů
 4. Konec kola

 

ČÁST 4: SCHOPNOSTI A KARTY BITVY

 

Použit schopnosti nebo hrát Karty bitvy můžete během možností reakce nebo když se stane něco, co může karta nebo schopnost přímo ovlivnit (například, když je poškozena jednotka se schopností toto poškození preventovat).

            Tato část podrobně popisuje tři druhy schopností. Také definuje možnost reakce, která určuje časování použití schopností nebo hraní Karet bitvy.

 

Druhy schopností

Jednotky mohou mít 3 druhy schopností: aktivované ("), spouštěné („when“) a statické. Aktivované schopnosti je možno použít v určitých situacích. Spouštěné schopnosti jsou použity v případě, že nastane specifická událost. Statické schopnosti jsou „aktivní“ dokud je jednotka s takovou schopností v bitvě.

            Schopnosti můžou být použity pouze, pokud jsou jednotky s těmito schopnosti v bitevní zóně. Schopnosti jednotek v ostatních zónách ignorujte.

 

**Aktivované schopnosti

Jakákoli schopnost obsahující symbol šipky " je aktivovaná schopnost. „Aktivovanᓠse nazývá proto, že je aktivována zaplacením ceny. Text před šipkou " je cena aktivace. Text za šipkou " je to co se stane po zaplacení ceny. Nemůžete použít aktivované schopnosti, pokud nezaplatíte cenu aktivace.

Příklad: Jednotka má následující aktivovanou schopnost „ " Draw a card. Play only in your build step.“ Pokud je jednotka v bitvě a je při kroku stavby odtapnutá, můžete ji tapnout a vzít si kartu.

            Vždy když můžete použít schopnost, můžete ji použít pouze jedenkrát. Nelze použít schopnost vícekrát a dosáhnout vícenásobného efektu.

 

Spouštěné schopnosti

Schopnost začínající slovem „when“ je spouštěná schopnost. „Spouštěnᓠse nazývá, protože její efekt nastane ve chvíli, kdy nastane specifická událost. Čárka v textu spouštěných schopností odděluje spouštěcí událost od efektu schopnosti.

Příklad: Schopnost může mít například text „When this unit attack, draw a card.“ „This unit attacks“ je spouštěcí událost a „draw a card“ je efekt, který nastane.

 

Statické schopnosti

Statická schopnost je jakákoli schopnost, jejíž text nezačíná „when,“ ani neobsahuje symbol šipky ". Statické schopnosti jsou „aktivní“ dokud je jednotka s takovou schopností v bitvě.

Příklad: Text statické schopnosti může být například „Each of your opponent’s Characters gets –10 speed.“ Po dobu, kterou bude tato jednotka v bitvě, je efekt schopnosti aktivní. Pokud tato jednotka bitvu opustí, schopnost přestane být aktivní a protihráčovy Charaktery získají zpět původní rychlost.

 

Použití aktivovaných schopností

Použít aktivované schopnosti lze pouze v průběhu bitvy, ve chvíli, kdy na vás přijde řada během možnosti reakce. Mnoho aktivovaných schopností však obsahuje v textu slova určující, kdy lze dané schopnosti použít.

 

„prevent,“ „Evade,“ „Deflect“:Pokud aktivovaná schopnost obsahuje některé z těchto slov, může být jednou použita vždy, když má být jednotka poškozena. Taková schopnost může toto poškození preventovat. Tyto schopnosti mohou být použity pouze před položením žetonů poškození na jednotku. S její pomocí nelze odstranit žetony poškození, které již na jednotce byly. Na rozdíl od ostatních schopností, tyto schopnosti lze použít i v případě, že je jednotka ve stavební zóně.

„reroll“: Schopnost obsahující toto slovo může být použita pouze okamžitě po hodu kostkou (a pouze jednou pro každý hod).

„this turn“: Pokud aktivovaná schopnost ovlivňuje jednu nebo více jednotek „v tomto kole“ může být použita pouze jednou za kolo.

„for this attack“: Pokud aktivovaná schopnost ovlivňuje jednu nebo více jednotek „po tento útok,“ může být použita pouze, pokud jednotka s takovou schopností právě útočí a pouze jednou za kolo. Efekt takové schopnosti je aktivní pouze do konce útoku.

„Play only when this unit would attack“: Jednotky s takovou schopností ji mohou použít místo útoku. Zvolte, zda bude jednotka útočit, či zda použije takovou schopnost. Není možné provést obojí.

„Play only during build step“: Jednotky s takovou schopností ji mohou použít v průběhu kroku stavby a pouze jednou za kolo.

„Play only after the roll for build points is made“: Jednotky s takovou schopností ji mohou použít pouze okamžitě po hodu na stavební body a pouze jednou za kolo.

 

Použití spouštěných schopností

Pokud je schopnost spouštěná, její efekt nastane po skončení událostí, která takovou schopnost spouští. Její efekt nastane až po možném opakovaném hodu nebo možnosti preventovat poškození.

            Avšak, pokud spouštěná schopnost obsahuje slovo „prevent,“ „Evade,“ „Deflect“ nebo „reroll“ její efekt nastane při další možnosti reakce stejného druhu. Takové spouštěné schopnosti lze použít pouze při odpovídající možnosti reakce k opakování hodu nebo preventování poškození. Kdy nastávají různé možnosti reakce je popsáno na straně 25.

Příklad: Pokud má karta text „When your opponent rolls one or more dice in an attack on this unit, you may reroll any of those dice,“ můžete tuto schopnost použít pouze během možnosti reakce k opakování hodu.

            Pokud by ve stejnou chvíli mělo nastat více efektů spouštěných schopností, hráč za Temnou Stranu vybere jednu ze svých spouštěných schopností, pokud takovou má, a postupuje podle jejích pokynů. Pokud hráč na Temné Straně nemá již v této chvíli další spouštěné schopnosti, vybere hráč na Světlé Straně jednu ze svých spouštěných schopností a postupuje podle jejích pokynů. Takto postupujte, dokud nebudou použity všechny čekající spuštěné schopnosti.

            Pokud jedna spouštěná schopnost způsobí spuštění další spouštěné schopnosti, čeká tato spouštěná schopnost na použití spolu se zbytkem čekajících spuštěných schopností. Pokud jako efekt spouštěné schopnosti nastane nová možnost reakce (k preventování poškození nebo opakování hodu), vyřešte nejprve tuto možnost reakce a poté teprve čekající spuštěné schopnosti (včetně schopností spuštěných mezitím).

 

Karty bitvy

Karty bitvy lze hrát pouze v průběhu bitvy a pouze, když přijdete na řadu při možnosti reakce.

            Většina Karet bitvy má cenu Síly. Nelze zahrát Kartu bitvy, pokud nemáte dostatek bodů Síly na zaplacení její ceny Síly (pokud ji má). Cenu zaplate při zahrání karty. Poté postupujte podle instrukcí na kartě a kartu vyřaďte ze hry.

 

Možnosti reakce (Play-or-pass)

V průběhu kola sběratelské karetní hry Star Wars hráči často mají možnost hrát karty nebo použít schopnosti (většinou v průběhu bitvy). Tyto chvíle se nazývají možnosti reakce a platí pro ně zvláštní pravidla.

            Pravidla pro možnosti reakce umožňují hráčům hrát karty a používat schopnosti, aniž by docházelo ke vzájemným sporům.

            Pokud nastane možnost reakce, hráč za Temnou Stranu může buď (a) zahrát kartu nebo použít aktivovanou schopnost, nebo (b) pasovat. Poté má možnost hrát, nebo pasovat hráč za Světlou Stranu. Možnost hrát se mezi hráči střídá, dokud oba hráči po sobě nepasují. Tehdy možnost reakce končí.

            Při těchto herních událostech vždy nastane možnost reakce:

 

 1. Hody kostkami: Kdykoli hráč hodí jednou nebo více kostkami, nastává možnost reakce, při které mohou hráči hrát karty a používat schopnosti, které by mohly opakovat hod. V této chvíli mohou být zahrány a použity pouze karty a schopnosti tohoto druhu. Pokud oba hráči po sobě pasují, možnost reakce končí a hod již nemůže být opakován. Poté nastane efekt tohoto hodu.
 2. Poškození: Pokud má jednotka být poškozena, nastává možnost reakce, umožňující hráčům hrát karty a používat schopnosti, které mohou preventovat část nebo celé toto poškození. V této chvíli je možné hrát pouze karty a schopnosti obsahující slova „prevent,“ „Evade,“ nebo „Deflect.“ Pokud oba hráči po sobě pasují, možnost reakce končí a poškození již nemůže být preventováno. Poté se na danou jednotku položí odpovídající počet žetonů poškození.                  

Pokud je v průběhu této možnosti způsobeno další poškození, toto poškození „čekᓠdokud neskončí tato možnost reakce. Poté nastává možnost reakce na nově způsobené poškození.

 

**Klíčové schopnosti

Mnoho jednotek má klíčové schopnosti, které mohou ovlivnit výsledek bitvy. Tyto klíčové schopnosti jsou vypsány níže. Poznámka v textu schopnosti často vysvětluje její funkci.

 

Bombard

Bombard X (Tato jednotka může útočit na jednotky v Pozemní aréně, místo na jednotky ve Vesmírné aréně. Pro takový útok má sílu X plus další efekty.)

Můžete zvolit, zda při útoku této jednotky použít schopnost Bombard či zda provést běžný útok. Pokud jednotka použije schopnost Bombard, síla vytištěná na kartě je nahrazena číslem X. Avšak jakákoli událost, která změní sílu jednotky, změní i číslo X.

 

Critical Hit

Critical Hit X (Tato jednotka způsobí X poškození navíc, pokud hodíte aspoň jednu čistou šestku.)

Není důležité, kolik šestek hodíte, jednotka způsobí vždy pouze X poškození navíc. Pokud jednotka získá schopnost Critical Hit až po hodu na poškození, způsobené poškození již nemůže být ovlivněno. Pokud již vaše jednotka má schopnost Critical Hit, může tuto schopnost získat znovu. Pokud se tak stane, obě schopnosti Critical Hit zvýší poškození, pokud hodíte čistou šestku.

 

Deflect

Deflect X (Preventuj X poškození způsobené této jednotce. Tato jednotka může tolik poškození způsobit jiné zvolené jednotce ve stejné aréně.)

Schopnost Deflect můžete použít pouze při možnosti reakce k preventování poškození. Jednotka s touto schopností může preventovat vlastní poškození. Navíc může sama poškodit jinou jednotku. Toto poškození se řeší v další možnosti reakce, po skončení této možnosti. Jednotka může způsobit právě tolik poškození, kolik vypreventovala. Při každé možnosti reakce k preventování poškození můžete použít schopnost Deflect pro každý zdroj poškození pouze jednou.

 

Evade

Evade X (Preventuj až X poškození způsobené této jednotce.)

Schopnost Evade můžete použít pouze při možnosti reakce k preventování poškození. Jednotka s touto schopností může preventovat vlastní poškození. Evade můžete použít při každé možnosti reakce k preventování poškození. Použít schopnost Evade můžete pro každý zdroj poškození pouze jednou.

 

Ion Cannon

Ion Cannon X (Tato jednotka může útočit na jednotky ve Vesmírné aréně, místo na jednotky v Pozemní aréně. Pro takový útok má sílu X plus další efekty.)

Můžete zvolit, zda při útoku této jednotky použít schopnost Ion Cannon či zda provést běžný útok. Pokud jednotka použije schopnost Ion Cannon, síla vytištěná na kartě je nahrazena číslem X. Avšak jakákoli událost, která změní sílu jednotky, změní i číslo X.

 

Shields

Shields X (Při útoku na tuto jednotku má útočící jednotka sníženu sílu o X)

Měnit sílu útočící jednotky má smysl pouze dříve, než je proveden hod na útok. Pokud jednotka získá schopnost Shields poté, co protihráč hodil na poškození, tato schopnost již nemůže hod ovlivnit. Štíty jednotek mohou být více druhů, nejen tradiční energetické štíty. Silné pancéřování nebo vysoká manévrovatelnost může také snížit sílu protihráčova útoku.

 

ČÁST 5: UNIKÁTNÍ KARTY

Některé karty ve sběratelské karetní hře Star Wars zastupují jedinečné věci, například určité lidi, droidy nebo lodě. Tyto karty se nazývají unikátní. Karta je unikátní, pokud má na pravém okraji textového pole písmeno. Toto písmeno určuje, o jakou verzi dané karty se jedná. Například karta Anakin Skywalker má v sadě Attack of the Clones 4 verze. Unikátní karty se řídí zvláštními pravidly.

            Daná unikátní jednotka může být v bitvě nebo stažena pouze jedna, bez ohledu na její verzi. Například nemůžete mít dvě karty Anakin Skywalker v bitvě nebo jednu v bitvě a druhou staženou. Pokud máte dvě, a nejsou v dávce (viz str.39), vyřaďte ze hry poslední nasazenou.

            Několik unikátních karet má různá jména, ale pro všechny případy pravidel pro unikátní karty jsou považovány za karty se stejným jménem. Jsou to:

 

Anakin Skywalker       "        Darth Vader

Chancellor Palpatine    "        Senator Palpatine

Padmé Amidala           "        Queen Amidala

 

 

 

***(toto jsou popisky obrázku)***

Název

Písmeno verze

A, B, C A TAK DÁL

 

**Unikátní karty při rozestavení

Pokud při rozestavení pošlete do bitvy unikátní jednotku, budete později muset postupovat podle jistých pravidel, určujících vykládání stejných unikátních jednotek do bitvy. Zaprvé jednotka musí být jiné verze, než je verze jednotky ve hře. Zadruhé ji musíte dávkovat s první jednotkou. Přesný postup naleznete na straně 41 pod nadpisem „Dávkování při rozestavení.“

            Pokud unikátní jednotku pošlete do bitvy při rozestavení, protihráč může do bitvy na své straně poslat stejnou unikátní jednotku. Poté, až nastane první bitevní fáze, dostanou se tyto jednotky do licitace.

 

licitované unikátní jednotky

Pokud oba hráči mají v bitvě ve stejnou chvíli, stejnou unikátní jednotku, jsou tyto dvě jednotky v licitaci (to se obvykle stává s neutrálními unikátními kartami).

            Pokud jsou jednotky v licitaci, hráči nabízí body Síly, aby licitaci vyhráli. Nabídky začínají na 0 a hráči nemohou nabídnout více Síly, než právě mají. Hráč za Temnou Stranu nabízí první a může zvýšit nabídku nebo pasovat. Poté stejně pokračuje hráč za Světlou Stranu. Hráči se střídají ve zvyšování nabídek, dokud oba hráči po sobě nepasují.

            Poté dražba končí. Vezměte vaši nejvyšší nabídku Síly, přičtěte cenu vaší jednotky, poté přičtěte 1 bod za každou kartu dávkovanou po touto kartou. Hráč s vyšším výsledkem vyhrává dražbu. (Při shodě vyhrává Temná Strana.)

            Vítěz licitace zaplatí tolik bodů Síly, kolik byla jeho nejvyšší nabídka. Jeho jednotka zůstává v bitvě. Protihráč nemusí zaplatit nabídnuté body Síly, ale jeho jednotka se musí stáhnout.

            Pokud je v bitvě více párů licitovaných jednotek, hráč za Temnou Stranu vybírá, který se bude dražit jako první.

 

**Dávkování unikátních karet

Dávkování nastane, pokud při kroku stavby položíte jednu unikátní kartu na nebo pod jinou verzi stejné unikátní karty. Umožňuje používat více verzí unikátní karty najednou.

            Dávkovaná jednotka má typ, rychlost, sílu, zdraví a textové pole karty na vrchu dávky. Ostatní karty v dávce ignorujte. Za každou kartu pod vrchní kartou přidejte vrchní jednotce +10 rychlost, +1 sílu a +1 zdraví.

            Dávky karet mají několik pravidel:

 

-         Nelze dávkovat karty, které nejsou unikátní.

-         Dávka nesmí obsahovat více, než 4 karty.

-         Nelze dávkovat karty s různými názvy. Výjimkou jsou unikátní karty vypsané na straně 37. Kterýkoli z těchto párů karet může být dávkován spolu.

 

Příklad: Nelze dávkovat kartu Chancellor Palpatine A s kartou Darth Vader A, ale lze ji dávkovat s kartou Senator Palpatine A.

 

-         Nelze dávkovat unikátní kartu, pokud již dávka obsahuje kartu přesně stejné verze.

 

Příklad: V bitvě máte dávku obsahující kartu Chancellor Palpatine A. Do dávky již nelze přidat další kartu Chancellor Palpatine A. Avšak lze do této dávky přidat kartu Senator Palpatine A. (Viz str. 37)

 

-         Dávka je ve všech ohledech jedinou jednotkou. Pokud je dávkovaná jednotka vyřazena ze hry, jsou vyřazeny ze hry všechny karty v této dávce. Kartu, která je již v dávce, nelze z dávky žádným způsobem odebrat.

 

**Tvorba dávky

Pokud máte v bitvě nebo staženou unikátní jednotku a hodláte při kroku stavby postavit jinou verzi stejné karty, použijte zvláštní pravidla popisující způsob stavby a nasazení nové karty.

 

-         Pokud je cena nové karty nižší nebo rovna ceně stávající karty (pokud je stávající karta dávka, tak ceně karty navrchu), můžete ji nasadit, pokud na ni je položen aspoň jeden stavební žeton. Poté ji můžete položit, dle vlastního rozhodnutí, na nebo pod stávající kartu.

Příklad: V bitvě máte kartu Anakin Skywalker C. Její cena je 5. Chcete postavit kartu Anakin Skywalker D (ceny karty 4). Anakin D je levnější, než Anakin C, takže můžete zaplatit 1 stavební bod a položit na kartu 1 stavební žeton. Poté nasaďte kartu a zvolte, zda ji položíte na kartu Anakin Skywalker C nebo pod ní.

 

-         Pokud je cena nové karty vyšší, než cena stávající karty (pokud je stávající karta dávka, tak cena karty navrchu), máte 2 možnosti. Pokud chcete položit novou kartu pod vrchní kartu, můžete kartu nasadit, pokud na ní máte 1 nebo více stavebních žetonů. Pokud chcete položit novou kartu na vrchní kartu dávky, je třeba určit počet stavebních žetonů potřebných k nasazení jednotky. Ten se rovná rozdílu cen těchto karet, plus 1.

Příklad: V bitvě máte kartu Anakin Skywalker C. Její cena je 5. Chcete postavit kartu Anakin Skywalker A (cena karty 7) a položit ji na kartu Anakin Skywalker C. Anakin A má vyšší cenu, než Anakin C, proto na něj položte 3 stavební žetony – rozdíl mezi 7 a 5 (který je 2), plus 1.

            Pokud chcete položit kartu Anakin A pod kartu Anakin C, položte na kartu Anakin A 1 stavební žeton a poté ji nasaďte.

 

Položení nové karty pod nebo na vrchní kartu dávky nemá vliv na počet žetonů poškození na jednotce.

 

Úprava karet v dávce

Během kroku stavby můžete zaplatit stavební body a upravit dávku tak, že změníte vrchní kartu. Pokud má karta, kterou chcete přesunout nahoru vyšší cenu, než stávající vrchní karta, musíte celý rozdíl v ceně zaplatit v jednom kole. Pokud má karta nižší cenu, než stávající vrchní karta, můžete ji nahoru přesunout zdarma.

            Úprava karet v dávce nemá vliv na počet žetonů poškození na jednotce.

 

**Dávkování při rozestavení

Různé verze unikátních karet můžete dávkovat v průběhu rozestavení. Pokud je cena nové karty nižší, než cena karty v bitvě, položte kartu pod ní. Pokud je cena stejná nebo vyšší, než cena karty v bitvě, můžete kartu libovolně položit na nebo pod kartu v bitvě. Poté si jako obvykle vezměte kartu za tu, kterou jste přidali do bitvy.

            Při rozestavení se do celkového počtu bodů počítá jen vrchní karta v dávce. Ostatní karty se počítají s cenou 1 (jejich aktuální cenu ignorujte).

 

 

 

 

ČÁST 6: GLOSÁŘ

": Šipka aktivované schopnosti. Pokud je tento symbol na Kartě bitvy, má tato Karta bitvy cenu i efekt. Pokud na ní šipka " není, má karta pouze efekt. Cena je před šipkou. Efekt je za šipkou.

: „Tapněte tuto jednotku.“ Tento symbol se vyskytuje v ceně aktivovaných schopností. Takovou cenu aktivace nelze zaplatit, pokud je již jednotka tapnutá.

schopnost: Text v textovém poli jednotky, který může ovlivňovat hru. Schopnosti lze používat pouze, pokud je jednotka v aréně. Výjimkou jsou schopnosti obsahující slova „prevent,“ „Deflect“ nebo „Evade.“ Schopnosti mohou být aktivované, statické, klíčové nebo spouštěné.

aktivovaná schopnost: Schopnost použitá prostřednictvím zaplacení ceny aktivace. Všechny aktivované schopnosti obsahují v textu symbol šipky ". Cena je před šipkou ". Efekt je za šipkou ". Obvykle lze aktivované schopnosti použít, když máte možnost reakce, v průběhu bitevní fáze. Pokaždé, když máte možnost použít schopnost, můžete ji použít pouze jednou (podle situace: jednou za bitevní fázi, jednou za kolo, jednou během útoku nebo jednou, když může být jednotka poškozena).

cena aktivace: Text před šipkou " v textu aktivované schopnosti. Pokud cena aktivace obsahuje symbol , nelze cenu zaplatit, pokud je jednotka tapnutá.

„all“: Doslova „vše.“ Pokud je v textu karty napsáno, že ovlivňuje „vše“ jistého druhu, platí to doslova.

aréna: Jedna ze tří částí bitevní zóny: Vesmírná aréna, Pozemní aréna nebo aréna Charakterů. Každá jednotka může útočit pouze na jednotky ve stejné aréně. Schopnost jednotky lze použít, pokud je jednotka v patřičné aréně.

šipka ("): Viz ".

„at random“: Náhodně - aniž by si kterýkoli hráč mohl vybrat, která karta bude ovlivněna. Například v textu schopnosti může být napsáno, aby hráč náhodně vyřadil jednu z karet v ruce ze hry. Můžete si hodit kostkou, která to bude.

útok: Čas od chvíle určení nejrychlejší odtapnuté jednotky, do položení žetonů poškození na bránící jednotku. Při útoku může útočící jednotka poškodit bránící jednotku. Bránící jednotka však útočící jednotku poškodit nemůže.

útočící jednotka: Jednotka, která právě útočí. Jednotka se stane útočící jednotkou, když zaútočí na jinou jednotku. Při útoku může útočící jednotka poškodit bránící jednotku.

Karta bitvy: Karty bitvy představují akce a taktiku, kterou mohu jednotky použít v průběhu bitvy. Kartu bitvy můžete zahrát na svou nebo protihráčovu jednotku. Karty bitvy mají mnoho různých efektů.

bitevní (battle) fáze: Třetí fáze kola. Dělí se na tři kroky: krok Vesmírné bitvy, krok Pozemní bitvy a krok bitvu Charakterů. Jednotlivé jednotky bojují v patřičných arénách. V průběhu bitevní fáze lze hrát Karty bitvy a používat aktivované schopnosti.

bitevní zóna: Část hracího stolu, mezi stavební zónou a středem stolu. Bitevní zóna se dělí na tři arény: Vesmírnou arénu, Pozemní arénu a arénu Charakterů. Protihráč má také bitevní zónu se stejnými arénami.

Nabídka (bid): Slib zaplatit body Síly při licitaci dvou unikátních jednotek. Oba hráči nabízejí body síly, aby se zjistilo, kdo licitaci vyhraje. Hráči přičtou cenu jednotky, počet karet dávkovaných pod kartou k nabídce Síly. Nabídky začínají na 0 a nejvyšší může dosáhnout současného stavu bodů Síly.

modrá: Barva okraje všech Vesmírných jednotek. Vesmírné jednotky vyrábíte ve stavební zóně. Tyto jednotky bojují ve Vesmírné aréně.

Bombardování (Bombard): Klíčová schopnost s textem Bombard X znamená „Tato jednotka může útočit na jednotky v Pozemní aréně, místo na jednotky ve Vesmírné aréně. Pro takový útok má sílu X plus další efekty.“ Můžete zvolit, zda při útoku této jednotky použít schopnost Bombard či zda provést běžný útok. Pokud jednotka použije schopnost Bombard, síla vytištěná na kartě je nahrazena číslem X. Avšak jakákoli událost, která změní sílu jednotky, změní i číslo X.

doplňkový balíček (booster): Balíček 5 nebo 11 náhodně namíchaných karet sběratelské karetní hry Star Wars. Pokud chcete rozšířit svoji sbírku, je to nejlepší volba.

Stavba (build): Vyberte jednotku nebo Kartu mise z ruky a položte ji lícem dolů do vaší stavební zóny. Poté zaplate libovolné množství stavebních bodů a položte na kartu odpovídající množství stavebních žetonů.

cena karty (build cost): Číslo v levém horním rohu každé karty Vesmíru, Země nebo Charakteru. Označuje, kolik je třeba položit na kartu stavebních žetonů, než ji můžete nasadit. Cena Karty mise je v pravém horním rohu karty. Karty bitvy nemají cenu karty.

stavební žeton (build counter): Žeton, který pokládáte na kartu stavěnou ve vaší stavební zóně. Pokud začínáte stavět kartu, je třeba na kartu položit alespoň jeden stavební žeton. Pokud chcete nasadit jednotku, nebo splnit Misi, musí na ní být položeno nejméně tolik stavebních žetonů, kolik je její cena.

stavební bod (build point): Platidlo sběratelské karetní hry Star Wars. V každém kole hráči hází na stavební body, poté těmito body platí za stavební žetony pokládané na jednotky a Karty mise. Hráč nemusí utratit všechny stavební body v jednom kole, ale nepoužité stavební body budou ztraceny.

krok stavby (build step): Třetí a čtvrtý krok příkazové fáze. První prochází tímto krokem hráč za Temnou Stranu. V průběhu tohoto kroku může hráč za Temnou Stranu stavět jednotky a Karty mise, nasazovat jednotky a plnit Mise. Také může poslat stažené jednotky znovu do boje, upravit karty v dávce nebo hrát karty a používat schopnosti s textem „play only during your build step.“ Poté stejným způsobem prochází krokem stavby Hráč za Světlou Stranu.

stavební zóna: Část hracího stolu pod bitevní zónou. Sem jsou pokládány karty, které stavíte. Také stažené jednotky se přesouvají zpět do stavební zóny. Dokud jsou jednotky ve stavební zóně, jejich schopnosti nelze použít.

tvorba balíčku: Tvorba vlastního balíčku karet. Ve sběratelské karetní hře Star Wars není první samostatná tvorba balíčku jednoduchá. Musíte dodržet následující pravidla:

 

-         Balíček musí obsahovat alespoň 60 karet.

-         Balíček nesmí obsahovat více, než 4 karty se stejným názvem a stejné verze.

-         Balíček nemůže obsahovat karty Temné i Světlé Strany současně. Jakýkoli balíček může obsahovat neutrální karty.

-         Balíček musí obsahovat alespoň 12 Vesmírných jednotek, 12 Pozemních jednotek a 12 Charakterů.

-         Balíček nemůže obsahovat více, než dvakrát tolik jednotek jednoho druhu, než ostatních jednotek.

Příklad: Nemůžete mít v balíčku najednou 12 Vesmírných jednotek a 25 Pozemních jednotek, protože 25 je dvakrát více, než 12. Maximální počet Pozemních jednotek je v tomto případě 24.

 

 

Ikona Světlé Strany

Ikona Temné Strany

Neutrální ikona

 

Pak si s novým balíčkem zahrajte několik her a pokud odhalíte slabinu, vyměňte mezi hrami nějaké karty.

karta: Jeden z těch čtvrtkových obdélníčků ve vašem balíčku. Karty Star Wars jsou následujících typů: Vesmírná jednotka, Pozemní jednotka, Charakter, Karta bitvy nebo Karta mise.

Charakter: Jednotka zastupující bytost ze světa sběratelské karetní hry Star Wars. Všechny jednotky Charakterů mají fialový okraj. Jednotky Charakterů stavíte ve stavební zóně. Bojují v aréně Charakterů. Většina Charakterů je unikátní a lze je dávkovat.

aréna Charakterů: Aréna ve které bojují vaše Charaktery (fialoví).

krok bitvy Charakterů: Třetí krok bitevní fáze. V průběhu tohoto kroku spolu bojují jednotky Charakterů.

„choose one“: Fráze označující nutnost vybrat při zahrání takové karty jednu z možností. Později již nelze volbu změnit, ani pokud vaše první volba nevyšla.

sběratelské číslo: Dvě malá čísla naspodu sběratelské karty Star Wars, usnadňující její zatřídění. První číslo označuje pořadí karty v sadě. Druhé číslo označuje celkový počet karet v sadě.

příkazová (command) fáze: Druhá fáze kola, dělící se na šest kroků. Krok „command starts“, krok „hod na stavební body“, krok stavby Temné Strany, krok stavby Světlé Strany, krok stažení Temné Strany a krok stažení Světlé Strany.

krok „počátek příkazů“: První krok příkazové fáze. Některé karty mohou obsahovat text „When the command phase starts…“ Tyto spouštěné schopnosti se používají při kroku „počátek příkazů“. Po vyřešení všech těchto schopností, začíná krok „hod na stavební body“.

běžná: Viz vzácnost.

splnit (Misi): Ukažte protihráči, že počet stavebních žetonů na kartě je stejný nebo vyšší, než cena této Karty mise. Postupujte podle instrukcí na Kartě mise a poté kartu vyřaďte ze hry. Pokud máte na kartě dostatečný počet stavebních žetonů, nejste nuceni Misi splnit okamžitě. Někdy je vhodné Misi před protihráčem tajit.

ústup: Pokud vidíte, že hru prohrajete, můžete ustoupit. („Ústup“ je vznešenější slovo pro „vzdát se.“) Pokud ustoupíte, prohráváte hru. Před opuštěním herního stolu se ujistěte, že vy i vᚠprotihráč máte všechny své karty, žetony a kostky, se kterými jste začínali.

licitovaná: Stav dvou unikátních jednotek, které v průběhu bitevní fáze zastupují stejnou osobu, loď nebo stroj, stojících proti sobě v bitevní zóně. Vy a vᚠprotihráč musíte nabízet body Síly aby se ukázalo, která jednotka se musí stáhnout. Pokud je ve hře více licitovaných jednotek, Temná strana vybírá, který pár se bude dražit jako první.

dlouhodobý efekt: Déletrvající efekt, způsobený kartami nebo některými aktivovanými či spouštěnými schopnostmi jednotek. Ovlivňuje hru po daný čas. Jak dlouho pokračující efekt bude trvat je napsáno na kartě, která jej způsobila. Takový text může například být „for this attack“.

ovládnout: Mít jednotku v aréně, ve které protihráč jednotku nemá. Na konci každého kola, pokud hráč ovládá dvě arény, vyhrává hru.

cena: Cokoli, co je třeba zaplatit před zahráním karty, použitím schopnosti nebo postavením jednotky. Placení stavebních bodů, položení žetonů poškození na jednotku, tapnutí jednotky nebo zaplacení bodů Síly jsou ceny. Ceny aktivované schopnosti nebo Karty bitvy jsou napsány před šipkou ". Cena jednotky nebo Karty mise je vedle názvu karty.

žeton: Korálek nebo jiná značka, zastupující změny na kartě. Ve sběratelské karetní hře Star Wars jsou dva druhy žetonů, stavební žetony a žetony poškození.

Critical Hit: Klíčová schopnost s textem Critical Hit X znamená „Tato jednotka způsobí X poškození navíc, pokud hodíte aspoň jednu čistou šestku.“ Není důležité, kolik šestek hodíte, jednotka způsobí vždy pouze X poškození navíc. Pokud jednotka získá schopnost Critical Hit až po hodu na poškození, způsobené poškození již nemůže být ovlivněno. Pokud již vaše jednotka má schopnost Critical Hit, může tuto schopnost získat znovu. Pokud se tak stane, obě schopnosti Critical Hit zvýší poškození, pokud hodíte čistou šestku.

poškození: Poškození způsobují jednotky v bitvě jednotkám protihráče. Karty bitvy a schopnosti mohou také poškodit jednotky. Pokud útok, Karta bitvy nebo schopnost způsobí jednotce poškození, lze toto poškození preventovat. Pokud Karta bitvy nebo schopnost položí na jednotku žetony poškození, není to poškození a nelze jej preventovat.

žetony poškození: Žetony poškození pokládáte na poškozenou jednotku. Zdraví jednotky určuje, kolik žetonů poškození na kartu lze položit, než bude vyřazena ze hry. V útoku položte na bránící jednotku tolik žetonů poškození, kolik poškození útok způsobil (po preventování). Lze také přidávat nebo ubírat žetony poškození pomocí jiných karet nebo schopností.

možnost reakce k preventování poškození: Možnost reakce nastávající ve chvíli, kdy libovolný zdroj způsobuje poškození. Můžete hrát a používat pouze karty a schopnosti obsahující slova „prevent“, „Deflect“ nebo „Evade.“ Může se stát, že Karta bitvy nebo schopnost způsobí další poškození během této možnosti reakce k preventování poškození. Pokud se tak stane, nové poškození čeká, dokud stávající možnost rekce neskončí. Poté nastává nová možnost reakce pro nové poškození. Pokud hodíte kostkou na poškození, nastane nejprve možnost reakce k opakování hodu a poté možnost reakce k preventování poškození.

temná strana: Jedna ze dvou stran Síly (temná a světlá). Temná strana je plná zloby, strachu a násilí. Temní Jediové se poddali své zlobě a přijali temnou stranu.

balíček: Aspoň 60 vámi vybraných karet (za předpokladu, že jste balíček tvořili sami). Před začátkem hry balíček důkladně zamíchejte. Balíček musí obsahovat aspoň 12 karet každého typu. Balíček nesmí obsahovat více, než 4 stejné karty. Balíček může obsahovat nejvýše dvakrát tolik jednotek jednoho typu, než ostatních jednotek. V průběhu hry nesmíte nahlížet do žádného balíčku.

bránící jednotka: Jednotka na kterou je právě útočeno. Může být tapnutá nebo odtapnutá. Hráč jehož jednotka útočí vybere jednu protihráčovu jednotku. Ta se stává bránící jednotkou. Při útoku může útočící jednotka poškodit bránící jednotku. Bránící jednotka však útočící jednotku poškodit nemůže.

Deflect: Klíčová schopnost s textem Deflect X znamená „Preventuj X poškození způsobené této jednotce. Tato jednotka může tolik poškození způsobit jiné zvolené jednotce ve stejné aréně. Schopnost Deflect můžete použít pouze při možnosti reakce k preventování poškození. Jednotka s touto schopností může preventovat vlastní poškození. Navíc může sama poškodit jinou jednotku. Toto poškození se řeší v další možnosti reakce, po skončení této možnosti. Jednotka může způsobit právě tolik poškození, kolik vypreventovala. Při každé možnosti reakce k preventování poškození můžete použít schopnost Deflect pro každý zdroj poškození pouze jednou. Schopnost obsahující slovo „Deflect“ lze použít i pokud je jednotka ve stavební zóně.

nasazení: Ukažte protihráči, že počet stavebních žetonů na kartě je stejný nebo vyšší, než cena této jednotky. Poté ji otočte lícem nahoru a přesuňte do patřičné arény. Pokud máte na kartě dostatečný počet stavebních žetonů, nejste nuceni jednotku nasadit okamžitě. Někdy je vhodné jednotku před protihráčem tajit.

kostky: Šestistěnné kostky mají ve sběratelské karetní hře Star Wars mnoho využití.

kostky poškození: Text některých Karet bitvy obsahuje místo „X damage,“ text „X dice of damage.“ Hoďte X kostkami abyste určili, jak velké poškození karta způsobí. Za každou kostku, na které padlo 4 a víc způsobí karty 1 bod poškození. Karty a schopnosti, které způsobují „X dice of damage“ nebo „X damage“ nejsou útočící.

možnost reakce k opakování hodu kostkami: Viz možnost reakce k opakování hodu.

vyřadit kartu ze hry: Přesunout jednotku nebo kartu z místa, kde je, mezi vyřazené karty. Ve sběratelské karetní hře Star Wars lze vyřadit kartu odkudkoli. Pokud dostanete pokyn vyřadit kartu ze hry, dozvíte se i odkud ji máte vyřadit. Zdraví jednotky určuje, kolik žetonů poškození na kartu lze položit, než bude vyřazena ze hry.

vyřazené karty: Hromádka karet lícem nahoru, poblíž balíčku. Hráči mohou nahlížet do všech vyřazených karet. Vyřazené karty nemají ve hře žádný efekt. Pokud je některá vaše karta nebo jednotka vyřazena, přesuňte ji mezi vyřazené karty.

Líznout kartu: Vzít kartu z vrchu balíčky do ruky. Při kroku líznutí si oba hráči vezmou jednu kartu. Pokud vám karta nebo schopnost umožní líznout si kartu, nemá to vliv na obvyklé braní karty v kole.

krok líznutí: Třetí krok přípravné fáze. V tomto kroku si hráč za Temnou Stranu vezme kartu a poté si vezme kartu hráč za Světlou Stranu. V průběhu tohoto kroku nelze hrát karty ani používat schopnosti.

efekt: Událost, která nastane po zaplacení ceny karty nebo schopnosti. Efekt nastane také při splnění Mise. Jsou dva druhy efektů: dlouhodobé a jednorázové.

Evade: Klíčová schopnost s textem Evade X znamená „Preventuj až X poškození způsobené této jednotce. Schopnost Evade můžete použít pouze při možnosti reakce k preventování poškození. Jednotka s touto schopností může preventovat vlastní poškození. Evade můžete použít při každé možnosti reakce k preventování poškození. Použít schopnost Evade můžete pro každý zdroj poškození pouze jednou. Schopnost obsahující slovo „Evade“ lze použít i pokud je jednotka ve stavební zóně.

symbol sady: Symbol na levém okraji textového pole mezi rychlostí a silou. Ten označuje z jaké sady sběratelské karetní hry Star Wars karta pochází. Symbol sady Attack of the Clones je .

poznámka: Text psaný kurzívou – kurzíva vypadá takto – za textem pravidel, v textovém poli karty je pouze pro zábavu. Poznámka navozuje náladu nebo popisuje část světa Star Wars. Pokud je část textu pravidel psána kurzívou v závorkách (například takto), je tam pouze pro popsání dané schopnosti – není to poznámka. Poznámka nemá žádný vliv na použití karty ve hře.

Síla: Pole energie tvořené všemi živými bytostmi, obklopující vše a prostupující vším, udržující vesmír pohromadě. Síla může být ovládána. Rytířům Jedi dává jejich schopnosti. Síla má dvě strany, temnou stranu a světlou stranu. Temná strana je ničivá, zatímco světlá udržuje život.

cena Síly: Cena (pokud je) před šipkou " na Kartách bitvy, zapsaná „Pay X Force“. Některé karty mohou mít před šipkou " jiný druh ceny.

krok získání Síly: Druhý krok přípravné fáze. Při tomto kroku získá hráč za Temnou Stranu +4 body Síly. Poté získá +4 body Síly i hráč za Světlou Stranu. Tato Síla se přičte k celkové Síle hráče. V průběhu této fáze nelze hrát karty, ani používat schopnosti. V průběhu bitevní fáze můžete platit body Síly za použití schopností jednotek nebo za hraní Karet bitvy.

Zlaté pravidlo: Viz druhé ze tří obecných pravidel.

zelená: Barva okraje všech Pozemních jednotek. Pozemní jednotky stavíte ve stavební zóně. Tyto jednotky bojují v Pozemní aréně.

Pozemní aréna: Aréna ve které bojují Pozemní jednotky (zelené).

krok Pozemní bitvy: druhý krok bitevní fáze. V průběhu tohoto kroku spolu bojují Pozemní jednotky.

Pozemní jednotka: Jednotka představující pěchotu nebo vozidlo ze světa Star Wars. Všechny Pozemní jednotky mají zelený okraj. Pozemní jednotky stavíte ve stavební zóně. Bojují v Pozemní aréně.

ruka: Karty, které jste si vzali, ale ještě jste je nezahráli. Do karet ve vaší ruce se smíte dívat pouze vy. Začínáte se 7 kartami v ruce. Počet karet v ruce v průběhu hry není omezen.

zdraví: Tolik žetonů poškození na kartu lze položit, než bude vyřazena ze hry. Pokud má na sobě vaše jednotka stejný počet nebo více žetonů poškození, kolik je její zdraví, vyřaďte ji ze hry.

„in an arena“: Aréna je jediné místo, kde mohou jednotky útočit nebo být cílem útoku. Pokud schopnost jednotky neobsahuje slova „prevent,“ „Deflect“ nebo „Evade,“ může použít svou schopnost pouze, pokud je v aréně.

Ion Cannon: Klíčová schopnost s textem Ion Cannon X znamená „Tato jednotka může útočit na jednotky ve Vesmírné aréně, místo na jednotky v Pozemní aréně. Pro takový útok má sílu X plus další efekty.“ Můžete zvolit, zda při útoku této jednotky použít schopnost Ion Cannon či zda provést běžný útok. Pokud jednotka použije schopnost Ion Cannon, síla vytištěná na kartě je nahrazena číslem X. Avšak jakákoli událost, která změní sílu jednotky, změní i číslo X.

Jedi: Ochránci Republiky od dob jejího vzniku. Jediové jsou ochránci práva a svobody. Ctění a mocní ochránci po tisíce generací. Síla a schopnosti Jediho přicházejí skrze pochopení a ovládání Síly.

klíčová schopnost: Schopnost označená slovem nebo krátkou frází, plně popsaná pouze v pravidlech. Klíčové schopnosti jsou Bombard, Critical Hit, Deflect, Evade, Ion Cannon a Shields.

světlá strana: Jedna ze dvou stran Síly. Světlá strana užívá moudrost, mír a souznění. Síla Rytířů Jedi plyne ze Síly, ale pravý Jedi ji používá pouze k poznání a obraně.

prohrát hru: Viz vyhrát hru.

Karta mise: Karta představující důležitou událost ve světě Star Wars. Připravuje se ve stavební zóně. Když Misi splníte, proveďte co je na kartě napsáno a poté ji vyřaďte ze hry.

přesunout: Položit na jiné místo ve hře. Karta může obsahovat text, požadující přesun karty z jedné zóny do jiné. Karta s takovým požadavkem obsahuje i cíl, kam kartu přesunout. Stažení a vyřazení ze hry jsou zvláštní druhy přesunu. Stáhnout se, znamená přesunout kartu z jakékoli arény do stavební zóny. Vyřadit kartu ze hry, znamená přesunout kartu odkudkoli mezi vyřazené karty.

mulligan: Nové karty v ruce. Na počátku sběratelské karetní hry Star Wars si vezměte 7 karet z balíčku. To jsou vaše karty do začátku. Pokud vám karty do začátku nevyhovují, můžete si vzít mulligan. Vyřaďte ze hry jakékoli množství Karet bitvy či Karet mise a lízněte si tolik karet, kolik jste vyřadili. Poté co si vezme mulligan hráč za Temnou Stranu si může vzít mulligan také hráč za Světlou Stranu. Hráč si může vzít mulligan pouze jednou, dříve než je nasazena první jednotka. Pokud si hráč za Temnou Stranu nevezme mulligan, považuje se to za mulligan za 0 karet., takže si Světlá Strana poté může vzít mulligan.

název (karty): Název ve středu horní části každé karty. Text karty obsahující název karty znamená pouze tuto kartu a nikoli další karty se stejným názvem. Mnoho unikátních Charakterů obsahuje text, obsahující pouze část jejich názvu. Pro některé unikátní karty představující stejné bytosti, lodě nebo stroje, ale s jiným názvem platí zvláštní pravidla. Pokud je karta zmiňuje názvem, platí schopnost pouze pro kartu s přesně stejným názvem, nikoli pro jednotku představující stejnou bytost, loď nebo stroj. (Například Padmé Amidala má schopnost, která přidává Anakinu Skywalkerovi +2 sílu. Tato schopnost však nepřidá +2 sílu Darth Vaderovi, přestože je stejnou osobou jako Anakin Skywalker.

Čistá (natural): Před jakýmkoli efektem. Pokud je na kartě napsáno „pokud hodíte aspoň jednu čistou šestku,“ znamená to, že je třeba zkontrolovat, zda jste aspoň na jedné kostce hodili šestku. Čistý hod získáte, pokud ignorujete všechny karty, které mohou ovlivnit hod, pokud doslova nepožadují opakovat hod.

neutrální: Nepatřící zcela ani na Temnou Stranu, ani na Světlou Stranu. Charaktery, lodě a stroje, které se zatím nerozhodli na které straně konfliktu mezi temnotou a světlem stojí. Mohly boj opustit, nemusí o něm vědět nebo se zajímají pouze o peníze a další hmotné požitky.

„non-„: „Ne“ Pokud text karty obsahuje slova jako „non-unique card“ nebo „non-Jedi unit“ a podobně, znamená to „karta která není unikátní“, „jednotka, která není Jedi“ a podobně.

jednorázový efekt: Efekt, který je ve hře uplatněn jednou. Jednorázové efekty se liší od dlouhodobých efektů, které trvají po daný čas.

protihráč: Osoba, proti které hrajete.

„other effects“: Další efekty, které mění sílu karty. Schopnosti Bombard a Ion Cannon používají frázi „má sílu X plus další efekty.“ Místo síly vytištěné na útočící jednotce použijete sílu X. Avšak jakákoli událost, která změní sílu jednotky, změní i číslo X.

rozestavěná: Má na sobě stavební žetony. Rozestavěné karty zůstávají ve stavební zóně. Pokud při rozestavení nemáte dostatek stavebních bodů na položení poslední jednotky do bitvy, můžete ji rozestavět. Ukažte ji protihráči a poté ji lícem dolů položte do stavební zóny. Položte na ni tolik stavebních žetonů, kolik vám zbylo stavebních bodů a vezměte si kartu. Pokud stavíte kartu při kroku stavby, lze ji rozestavět stejným způsobem. V takovém případě ji však nemusíte ukázat protihráči.

pasovat: Nedělat nic. Při možnosti reakce nemusíte dělat nic. Poté dostane možnost hrát nebo pasovat protihráč, dokud oba hráči po sobě nepasují.

po sobě pasovat: Hráč pasuje vzápětí poté, kdy pasoval protihráč. Pokud oba hráči po sobě pasují, možnost reakce konči. Poté přistupte k dalšímu příslušnému kroku.

„pay Force“: Zaplatit body Síly. Snížit celkovou Sílu o dané množství bodů Síly. Nelze zaplatit více bodů Síly, než máte. Některé karty mohou požadovat zaplatit jinak, než body Síly (například stavebními body). Takové požadavky se řeší stejně jako požadavek zaplatit body Síly.

fáze: Část kola. Každé kolo má tři fáze: přípravnou fázi, příkazovou fázi a bitevní fázi. Tyto fáze se dále dělí na kroky.

hrát: Udělat to co je napsáno na kartě. Při možnosti reakce se můžete rozhodnout hrát. Zaplate cenu karty nebo schopnosti a poté postupujte podle jejích pokynů. Po zahrání karty ji vyřaďte ze hry. Poté má možnost hrát nebo pasovat protihráč.

možnost reakce (play-or-pass): Šance hrát nebo pasovat. V průběhu každého kola mají hráči často možnost reakce. Mohou buď zahrát Kartu bitvy nebo použít aktivovanou schopnost, nebo pasovat a nedělat nic. Poté má stejnou možnost protihráč. Hráči mají možnost reagovat tak dlouho, dokud oba po sobě nepasují. Jsou dvě zvláštní možnosti reakce: možnost reakce k opakování hodu a možnost reakce k preventování poškození.

hráč: Vy nebo vᚠprotihráč. Jeden hráč hraje za Světlou Stranu. Druhý hráč hraje za Temnou Stranu.

herní podložka: Velký arch papíru dodávaný v balení s těmito pravidly. Herní podložka pomáhá udržet přehled při prvních hrách sběratelské karetní hry Star Wars. Také popisuje základy hry. Ve chvíli, kdy hru znáte již není herní podložka ke hře nutná.

síla: Počet kostek kterými házíte na zásah, pokud vaše jednotka útočí na jinou jednotku. Je možné hrát Karty bitvy nebo použít schopnosti, které sílu jednotky zvýší nebo sníží. Změnit sílu musíte dříve, než hodíte kostkami útočící jednotky.

preventovat poškození: Zabránit poškození jednotky. Karty bitvy a aktivované schopnosti, které preventují poškození lze zahrát nebo použít kdykoli má být jednotka poškozena. V této chvíli mohou být hrány a používány pouze tyto karty a schopnosti. Všechny karty a schopnosti, které preventují poškození obsahují slova „prevent“, „Deflect“ nebo „Evade.“ Můžete je hrát při možnosti reakce k preventování poškození. Schopnosti preventující poškození lze použít i pokud je jednotka ve stavební zóně.

fialová: Barva okraje všech jednotek Charakterů. Jednotky Charakterů připravujete ve stavební zóně. Tyto jednotky bojují v aréně Charakterů.

poslat do bitvy: Použití jednotky při rozestavení. Jednotky poslané do bitvy musí mít celkovou cenu 30 bodů. Jednotky můžete poslat do bitvy také v průběhu kroku stavby, pokud byly tyto jednotky v předešlých kolech staženy.

vzácná: Viz vzácnost.

vzácnost: Pravděpodobnost získání určité karty v doplňkovém balíčku. Karty Star Wars mají tři stupně vzácnosti: běžné, neobvyklé a vzácné. Běžné karty lze sehnat nejsnáze. Získat vzácné karty je mnohem složitější. Každá karta má symbol vzácnosti v pravém dolním rohu karty: ê pro vzácné, è pro neobvyklé a ˜ pro běžné.

Přípravná (ready) fáze: První fáze kola. Dělí se na tři kroky: odtapnutí, získání Síly a líznutí.

úprava: Přesunutí karty v dávce nahoru nebo dolů. Pokud máte dávku, můžete zaplatit stavební body při kroku stavby a upravit dávku. Pokud chcete na vrch dávky přesunout kartu s vyšší cenou, než je cena karty na vrchu dávky, zaplate stavebními body rozdíl cen. Na rozdíl od stavění karet, při úpravě dávky je třeba zaplatit všechny potřebné stavební body v jednom kole. Pokud chcete na vrch dávky přesunout kartu s nižší cenou, než je cena vrchní karty, není třeba platit.

červená: Barva okraje všech Karet bitvy. Hrají se z ruky v průběhu bitevní fáze, podle pravidel pro možnosti reakce.

popis schopnosti: Text psaný kurzívou vyskytující se u mnoha schopností. Obvykle vypadá takto: „Schopnost (popis schopnosti).“ Popis schopnosti připomíná pravidlo pro použití této schopnosti, popsané v těchto pravidlech.

opakovaný hod: Opakování hodu kostkami. Všechny karty a schopnosti umožňující opakování hodu je třeba hrát při možnostech reakce k opakování hodu. Pokud opakujete hod, úplně ignorujte předešlý hod.

možnost reakce k opakování hodu: Možnost reakce, která nastane vždy, když je hozeno kostkami. Při této možnosti reakce lze zahrát pouze karty a schopnosti umožňující „reroll“ kostkami. Pokud je proveden hod na poškození, nastává možnost reakce k opakování hodu a až pak možnost preventovat poškození.

stažení: Přesun jednotky z jedné ze tří arén do stavební zóny. Stáhnout lze odtapnuté jednotky při kroku stažení (tím je tapnete). Na jednotky ve stavební zóně nelze útočit, protože nejsou v žádné aréně. Pokud jsou jednotky stažené ve stavební zóně, jejich schopnosti nelze použít. Stažení jednotky nepreventuje její poškození.

krok stažení: Pátý a šestý krok příkazové fáze. Poté, co obě strany zaplatí všechny své stavební body a nasadí požadované jednotky (a pošlou jakékoli jednotky stažené v předešlých kolech znovu do bitvy), mohou stáhnout odtapnuté jednotky z jakékoli arény. První má krok stažení Temná Strana. Poté, co Temná Strana dokončí stahování, může stáhnout jednotky Světlá Strana. Chcete-li stáhnout jednotku, tapněte ji a přesuňte ji do stavební zóny.

odkrýt: Ukázat kartu nebo jednotku protihráči, pokud se na ni protihráč obvykle nesmí dívat.

hod: Vezměte daný počet kostek do ruky a hoďte je na rovnou část stolu. Pokud hodíte nesprávným počtem kostek, hoďte znovu správným počtem kostek.

hod na stavební body: Tento hod se provádí na počátku kroku „hod na stavební body.“ Hráč za Světlou Stranu hodí kostkou. Číslo které na kostce padne je počet stavebních bodů, které hráč v tomto kole získá. Pokud má hráč v každé aréně aspoň jednu jednotku, získá navíc 1 stavební bod.

krok „hod na stavební body“: Druhý krok příkazové fáze. Některé karty a schopnosti vám mohou přidat stavební body navíc nebo ubrat body protihráči. Můžete je hrát a používat při možnosti reakce po hodu na stavební body, dříve než začne první krok stavby.

text pravidla: Schopnost jednotky nebo text Karty bitvy či Karty mise. Text pravidla je veškerý text v textovém rámečku, který není napsán kurzívou.

„stejný název“: Mít totožný název. Dvě karty mají stejný název, pokud je anglická verze jejich názvů totožná. V balíčku nelze mít více, než 4 karty se stejným názvem a se stejným písmenem verze (můžete mít v balíčku 4 karty Anakin Skywalker A a 2 karty Anakin Skywalker C, avšak nikoli 5 karet Anakin Skywalker B).

„prohledejte balíček“: Projděte karty v balíčku, obvykle abyste našli určitou kartu.

rozestavení: Při rozestavení hráči posílají do bitvy jednotky v celkové ceně 30 bodů tak, že pokládají karty z ruky do bitevních zón. V průběhu rozestavení si pokaždé, když pošlete jednotku do bitevní zóny, vezměte kartu. Ignorujte text na jednotkách posílaných do bitevních zón. Hráč za Temnou Stranu vybírá první jednotku z ruky. Pošle ji do bitevní zóny a vezme si kartu. Když cena jednotek posílaných do bitvy přesáhne cenu jednotek protihráče, je na řadě protihráč, aby také poslal jednotky do bitvy. To pokračuje, dokud oba hráči nedosáhnou v bitvě celkového počtu 30 bodů. Pokud nemáte dostatek stavebních bodů pro nasazení poslední jednotky, můžete ji rozestavět.

Štíty (Shields): Klíčová schopnost s textem „Shields X“ znamená „Při útoku na tuto jednotku má útočící jednotka sníženu sílu o X. Měnit sílu útočící jednotky má smysl pouze dříve, než je proveden hod na útok. Pokud jednotka získá schopnost Shields poté, co protihráč hodil na poškození, tato schopnost již nemůže hod ovlivnit.

ukázat: Odkrýt kartu nebo jednotku protihráči, pokud se na ni protihráč obvykle nesmí dívat.

zamíchat: Náhodně změnit pořadí karet v balíčku. Pokaždé když dostanete pokyn zamíchat balíček, proveďte to tak aby karty byly v náhodném pořadí. Protihráč poté může vᚠbalíček zamíchat nebo sejmout.

ikona strany: Ikona na kartě, která ukazuje na jaké straně tato karta je. Jsou tři ikony strany: temná strana, světlá strana a neutrální.

Vesmírná aréna: Aréna ve které bojují Vesmírné jednotky (modré).

krok Vesmírné bitvy: První krok bitevní fáze. V průběhu tohoto kroku spolu bojují Vesmírné jednotky.

Vesmírná jednotka: Jednotka představující vesmírnou loď ze světa Star Wars. Všechny Vesmírné jednotky mají modrý okraj. Vesmírné jednotky stavíte ve stavební zóně. Bojují ve Vesmírné aréně.

rychlost: Rychlost útoku jednotky. Ve stejné aréně útočí jednotky s vyšší rychlostí dříve, než jednotky s nižší rychlostí. Při stejné rychlosti útočí dříve Temná Strana.

dávka: Několik různých verzí jedné unikátní karty, které představují stejnou bytost, loď nebo stroj, navršených na sobě. Ve stavební zóně nebo v bitevní zóně, mohou být až čtyři různé verze stejné karty najednou, pokud jsou tyto verze v dávce. Dávka je ve všech ohledech jedna jednotka. Má typ, text, rychlost, sílu a zdraví jako vrchní karta dávky. Za každou kartu pod ní přidejte vrchní kartě +10 rychlost, +1 sílu a +1 zdraví. Typy, text, rychlost, sílu a zdraví těchto karet ignorujte. Pokud je dávkovaná jednotka vyřazena ze hry, vyřaďte ze hry všechny karty v dávce. Kartu z dávky nelze odebrat.

Star Wars: Epická sága Jedi odehrávající se před dávnými časy, v předaleké galaxii. Tento svět je plný neuvěřitelných příběhů, fantastických vesmírných bitev a strhujících soubojů světelnými meči.

statická schopnost: Schopnost, která je neustále „aktivní“. Její text nezačíná slovem „when“ ani neobsahuje symbol šipky. Statická schopnost může mít podmínku jako například „dokud je tato jednotka ve Vesmírné aréně.“

krok: Část jedné ze tří fází kola. Kroky přípravné fáze jsou odtapnutí, získání Síly a líznutí. Kroky příkazové fáze jsou krok „commands starts,“ krok „hod na stavební body,“ krok stavby Temné Strany, krok stavby Světlé Strany, krok stažení Temné Strany a krok stažení Světlé Strany. Kroky bitevní fáze jsou krok Vesmírné bitvy, krok Pozemní bitvy a krok bitvy Charakterů.

podtyp: Slova za prvním slovem v typovém řádku jednotky. Typ a podtypy karty jsou odděleny pomlčkou.

tapnout: Otočit jednotku vodorovně, tak aby jedna z delších stran byla nahoře. Symbol tapnutí  v aktivační ceně aktivované schopnosti ukazuje, že pokud chcete schopnost použít, musíte kartu tapnout. Tuto schopnost nelze použít, pokud je karta tapnutá. Pokud jednotka útočí, tapněte ji, aby bylo zřejmé, že již útočila.

textové pole: Pole obsahující text pravidla na kartě. Může také obsahovat popis schopnosti kurzívou (v závorkách) a poznámku kurzívou.

tři obecná pravidla:

 1. Při stejném výsledku vždy vyhraje Temná Strana. Pokud chtějí oba hráči dělat něco ve stejnou chvíli (např. útočit, když 2 nebo víc jednotek má stejnou rychlost), Temná Strana hraje vždy první.
 2. Pokud si pravidla a text na kartě odporují, přednost má karta. (Karta má přednost jen v této konkrétní situaci.) Například pravidla říkají, že si každé kolo líznete 1 kartu. Pokud postavíte jednotku, jejíž text je „lízni si každé kolo 2 karty,“ schopnost této jednotky převažuje obecná pravidla. Toto pravidlo je také známo jako Zlaté pravidlo. Jedna z věcí, která dělá ze sběratelské karetní hry Star Wars zábavnou hru, jsou právě takové jednotlivé karty, které porušují téměř všechna pravidla.
 3. Jestliže text karty nebo efektu říká, že se něco může stát a jiná karta říká, že se to stát nemůže, převahu má karta, která říká, že se to stát nemůže. Například jedna Pozemní jednotka může mít text „Tato jednotka může útočit na jednotky ve Vesmírné aréně“, zatímco jiná karta ve hře má text „Pozemní jednotky nemohou útočit na Vesmírné jednotky“. V tomto případě má převahu schopnost druhé karty. Toto platí pouze, pokud si odporují dvě karty, nikoli pokud si odporují karta a pravidla.

časování: Pravidla, kdy lze hrát karty a používat schopnosti. Hrát Karty bitvy a používat aktivované schopnosti lze pouze v určitou chvíli. Toto pravidlo se nazývá možnost reakce. Spouštěné schopnosti mají vlastní časování. Statické schopnosti časování nemají.

spouštěná schopnost: Schopnost spouštěná událostí. Její text začíná slovem „when“ a určuje, kdy se schopnost spustí. Například spouštěná schopnost může mít text „When a unit is discarded from Space arena…“ Spouštěné schopnosti neobsahují šipku.

kolo: Část sběratelské karetní hry Star Wars. Každé kolo má tři fáze: přípravnou, příkazovou a bitevní. Na rozdíl od mnoha jiných karetních her, v této hře mohou v jednom kole provádět akce oba hráči.

sběratelská karetní hra pro dva hráče: Balení připravených balíčků obsahující karty z konkrétní sady (nebo sad). Balíčky připravené ve sběratelské hře pro dva hráče mohou dva lidé ke vzájemné hře použít tak, jak je vyjmou z krabice.

typ: První slovo na typovém řádku karty (řádek pod názvem karty). Karty jsou následujících typů: Vesmír, Země, Charakter, Bitva a Mise. Vesmír, Země a Charakter jsou karty jednotek.

neobvyklá: Viz vzácnost.

unikátní:Karta má na pravém spodním okraji textového okénka písmeno. Toto písmeno určuje, o jakou verzi dané karty se jedná. Unikátní mohou být Vesmírné jednotky, Pozemní jednotky a Charaktery. Unikátní jednotky se řídí zvláštními pravidly pro licitování a dávkování. Někteří lidé ve světě Star Wars jsou představováni unikátními kartami s různými názvy. Pro případy licitovaných jednotek, unikátních jednotek a pravidel dávkování jsou tyto karty považovány za karty se stejným názvem:

 

Anankin Skywalker                  "                  Darth Vader

Chancellor Palpatine                 "                  Senator Palpatine

Padmé Amidala                        "                  Queen Amidala

 

jednotka: Karta Vesmír, Země nebo Charakter. Každá jednotka bojuje v jedné ze tří arén. Schopnosti jednotek lze použít, pouze když jsou jednotky v patřičné aréně, pokud text schopnosti neříká jinak nebo pokud neobsahuje slova „prevent,“ „Deflect“ nebo „Evade.“

odtapnout: Otočit kartu do původní polohy. Odtapnutá karta má jeden z kratších krajů nahoře. Každé kolo, při kroku odtapnutí, odtapnou oba hráči všechny jednotky. Odtapnout jednotku mohou také některé efekty schopností.

krok odtapnutí: První kolo přípravné fáze. V kroku odtapnutí odtapne hráč za Temnou Stranu všechny své jednotky, Poté odtapne všechny své jednotky hráč za Světlou Stranu. V průběhu tohoto kroku nelze hrát karty ani používat schopnosti.

verze: Jedna kopie karty. Dvě karty mají stejný název, pokud je anglická verze jejich názvů totožná. Pokud má karta na pravém okraji textového pole písmeno, jedná se o unikátní kartu a řídí se zvláštními pravidly. (Písmeno určuje, o jakou verzi dané karty se jedná.)

písmeno verze: Písmeno na pravém okraji některých karet. Určuje, o jakou verzi dané karty se jedná. Karty s písmenem verze jsou unikátní a řídí se zvláštními pravidly.

„when“:Ve chvíli, kdy nastane daná událost. Pokud je toto slovo součástí textu schopnosti (například „when a unit is discarded from Space arena…“), označuje událost, která spustí tuto schopnost.

vyhrát hru: Ovládat na konci kola dvě arény. Arénu ovládáte, pokud máte v aréně jednu nebo víc vlastních jednotek a protihráč nemá v aréně žádnou.

žlutá: Barva okraje všech Karet mise. Karty mise lze stavět ve stavební zóně. Karty mise mají mnoho efektů, které nastanou, pokud misi splníte.

vy: Osoba která vlastní danou kartu.

zóna: Herní oblast sběratelské karetní hry Star Wars. Oba hráči mají vlastní kopie všech zón. Karty mohou být v jedné z těchto zón: balíček, ruka, stavební zóna, bitevní zóna nebo vyřazené karty.